Forskning ved MBI

Forskning ved MBI

MBI har kompetanse innen forskning på proteiner; fra studier av små peptidhormoner og toksiner, en lang rekke enzymer og regulatoriske proteiner, til store makromolekylære komplekser som proteinfoldingsmaskiner og kromatin.

Vi studerer proteiner og andre biomolekyler, som lipider, fosfolipider og vitamin-avledete metabolitter. Vår forskning er i stor grad basert på eksperimenter i laboratorier som biofysikk og strukturstudier, biokjemisk og molekylær karakterisering av isolerte proteiner, og funksjonelle studier i levende modellsystemer som bakterier, gjær, sebrafisk og cellekulturer. Vi benytter molekylær modellering og and metoder innen beregningsorientert biologi og bioinformatikk.

Noen av våre forskere undersøker biopsier fra pasienter mend andre forsker på interaksjoner mellom patogener og deres vertsorganismer. Mye av vår forskning er biomedisinsk motivert mens andre deltar i forskning for å løse problemer innen akvakultur og andre områder innen molekylær biovitenskap. Fire av våre forskningsgrupper er involvert i molekylær kreftforskning.

 

Forskningsprosjektene ved instituttet kan grupperes i tre fokusområder

  • Proteinstruktur og -funksjonsrelasjoner
  • Signalisering og regulering i biologiske systemer
  • Beregningsorientert biologi og bioinformatikk

 

Forskningsprogrammer

Det er etablert to forskningsprogrammer ved institutt, hvor flere forskingsgrupper er gått sammen om å utvikle nye forskningstema basert på felles forskningsinteresser. Disse er:

 

Instituttet har 11 forskningsgrupper

 

MBI har en gjesteforskningsgruppe fra UniResearch med aktivitet innen

 

Relaterte grupper og sentre

 

Scientific Advisory Board

  • Professor Knud H. Nierhaus, Max-Planck-Institute for Molecular Genetics, Germany
  • Professor Sarah Teichmann, The Sanger Institute & EBI, Cambrdige, UK
  • Professor Dan Hultmark, Umeå Centre for Molecular Pathogenesis (UCMP), Umeå, Sweden
  • Professor Odd Stokke Gabrielsen, Department of Molecular Biosciences, University of Oslo, Norway