Hjem

Det medisinske fakultet

Nyhet

Helseinnovasjon på agendaen

– Universitetet skal være tydelige på at innovasjon er en del av vårt samfunnsoppdrag, sa viserektor Robert Bjerknes på nettverksmøte om den nye medisinsk inkubatoren.

MIGRASJON | SYMPOSIUM

– Nordmenn bør lære helse av innvandrere

Migranter som gruppe er friskere enn den gjennomsnittlige nordmann, sier førsteamanuensis Esperanza Diaz. Nordmenn kan dra nytte av innvandrernes livsstil, mener hun.

Nyheter

Studentengasjement rundt ME-kveld

Studenter tilknyttet helseklyngesatsningen tok initiativ til fagkveld om ME, til stor interesse for både studenter og ansatte.

Nyhet

Tildelinger fra fakultetets forskningsfond

Kunngjøring av tildelte midler fra vinterens søknadsrunde.

FORSKNING | MEDISIN

Renholdsarbeid kan være like skadelig som røyking

Renholdsarbeidere som har jobbet 20 år i bransjen har like redusert lungekapasietet som personer som har røykt 20 sigaretter om dagen. Sprayflasker får skylden.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Helsecampus Årstadvollen - Helseklyngen i Bergen

Helsecampus Årstadvollen (Helseklyngen i Bergen) skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider