Hjem

Det medisinske fakultet

Postdoktorprogram

Postdoktorprogram ved Det medisinske fakultet

Høsten 2016 satte vi i gang et opplæringsprogram for postdoktorer ved fakultetet. Det er et behov for å tilføre kompetanse til postdoktorene som både vil være av betydning for deres fremtidige virke innen akademia og i andre stillinger.

Dette vil både styrke postdoktorenes kompetanse, bidra til å skape et fellesskap blant postdoktorene og gjøre stillingen som postdoktor ved Det medisinske fakultet mer attraktiv. Programmet vil bestå av ulike moduler, som forskning i europeisk perspektiv, forskning i nasjonalt perspektiv, veilederseminar, veileder e-kurs, seminarer, utviklingssamtaler og pedagogikk.

Programmet vil være et tilbud til alle postdoktorer. De som ikke har UiB som arbeidsgiver, vil måtte påberegne seg utgifter i forbindelse med reiser o.l.

Først ut er et 2-dagers seminar i Brüssel, i samarbeid med Universitetet i Bergen sitt Brüssel-kontor, 1.-2. desember 2016.

Tema som vil bli belyst er finansiering fra EU (ERC, H2020, etc.), råd om søknadsskriving og en innføring i EUs forskningspolitikk. Programmet er ikke helt ferdigstilt enda. Påmeldingsfrist er 3. oktober, og påmeldingen er bindende.

Seminaret er et tilbud til alle postdoktorer, men de som ikke er finansiert av UiB, vil få tilsendt faktura for kostnader i forbindelse med reise og opphold (ca. kr. 5000).
De postdoktorer som er i sitt første år, vil ikke få tilbud denne gangen, men vi vil arrangere tilsvarende seminar senere i løpet. Vi har begrenset antall plasser, så her gjelder «førstemann til mølla»-prinsippet.

Har du noen spørsmål omkring dette, kan du kontakte Marianne Stien (marianne.stien@uib.no).