Hjem

Det medisinske fakultet

Medisin og helse

Innovasjon

Forskningen vi produserer skal omsettes i løsninger og ideer som kommer flest mulig til gode.

colourbox7786443.jpg

Innovasjon medisin illustrasjonsbilde
Foto:
Colourbox

Derfor ønsker vi å premiere innovasjon og jobber med å utvikle allianser med næringslivet og andre som bidrar til å virkeliggjøre de gode ideene fra forskningen.

Innovasjonsbedrifter

Noen av våre innovasjonsbedrifter, drevet av forskere ansatt hos oss. Trykk på navnet for mer informasjon (lenker til eksternt innhold).

Studentdrevet innovasjon

Vi jobber også for motivere og legge til rette for studenter som er interessert i å jobbe med innovasjonsprosjekter.

Dette inkludererer blant annet å pusse opp og tilpasse Studenhuset Gade. Studenthuset får blant annet et møterom og kontorarbeidsplasser.

Sammen med Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling planlegger vi en idekonkurranse for studenter i 2017. Mer informasjon om dette kommer. 

Vi oppfordrer også studenter som er interessert i innovasjon å ta del i Haukeland Universitetssjukehus sin InnovasjonsCamp i 2017