Hjem

Det medisinske fakultet

Nyhet

8 av 10 aborter utføres med medisiner

Behandlingsmåten har det heller ikke endret abortraten, som kritikerne fryktet, viser ny forskning utført blant annet av Universitetet i Bergen.

colourbox534032.jpg

Illustrajonsbilde medisiner
Foto:
Colourbox

Tallene kommer fra data i Abortregisteret fra 1998 til 2013, og er analysert av Mette Løkeland som jobber ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen. 

– Denne måten å avslutte et svangerskap på har vist seg som effektiv og trygg, og mindre ressurskrevende enn kirurgisk abort, sier gynekolog Løkeland til Folkehelseinstituttets egen nettside.

Saken er også omtalt i både Aftenposten og i VG, hvor forskeren også er intervjuet. 

Ikke flere aborter

Da behandlingen først kom på markedet i 1989, møtte den motstand fra enkelte politiske miljøer. Kritikerne fryktet at behandlingsmåten ville føre til at flere svangerskap ville blitt avsluttet, men:

– Abortraten, det vil si antall aborter per tusen kvinner mellom 15 og 49 år, har vært relativt stabil disse 15 årene, sier Mette Løkeland til VG. 

Kortere ventetid

Ifølge artikkelen på Folkehelseinstituttets nettsider har også ventetiden for abort gått ned i samme periode, fra 11,3 dager i 1998 til 7,3 dager i 2013.

Artikkelen heter Implementing medical abortion with mifepristone and misoprostol in Norway 1998–2013 og er publisert i det medisinske tidsskiftet "International Journal of Epidemiology". Den er et resultat av et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Kreftregisteret, Haukeland universitetssjukehus og Folkehelseinstituttet.