Hjem

Det medisinske fakultet

Framtidens fakultet

Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013

I år teller vi fire år etter gjennomføringen av «Framtidens fakultet». Hva fungerer bedre, eller er det noe som fortsatt kan forbedres? For å svare på dette trenger vi dine tilbakemeldinger!

colourbox1210459.jpg

Illustrasjonsbilde colourbox
Foto:
Colourbox

Spørreskjema til alle ansatte ble sendt ut 12. juni, og de første resultatene fra dette vil bli presentert høsten 2017.

Om evalueringen

Som følge av «Framtidens fakultet» ble åtte institutt redusert til de fem vi har i dag, men samtidig var graden av omorganisering ulik på instituttene.

Målene med reorganiseringen var blant annet å forenkle organisasjonsstrukturen og å styrke funksjonene som støtter opp om forskning og utdanning. Fire år etter er det naturlig å evaluere effekten av arbeidet. I hvilken grad har man nådd målene man satte seg for reorganiseringen?

For å svare på dette skal det blant annet sendes ut et spørreskjema til alle ansatte i løpet av våren 2017. Svarene fra spørreundersøkelsen vil, sammen med annen info som blir fremskaffet, inngå i en rapport som legges frem for fakultetsstyret i slutten av året.

På denne siden kan du  (se "tilknyttet innhold") lese mer om evalueringsprosessen og spørreundersøkelsen. Har du kommentarer, spørsmål og innspill – bare ta kontakt!