Hjem

Det medisinske fakultet

Framtidens fakultet

Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013

I år teller vi fire år etter gjennomføringen av «Framtidens fakultet». Hva fungerer bedre, eller er det noe som fortsatt kan forbedres? For å svare på dette gjennomfører vi nå en evaluering.

colourbox1210459.jpg

Illustrasjonsbilde colourbox
Foto:
Colourbox

Nytt fra evalueringen:

En spørreundersøkelse ble sendt ut til alle ansatte våren 2017. HR-avdelingen er nå i gang med en analyse av undersøkelsen, og i løpet av høsten 2017 ble det også gjennomført kvalitative intervju med ansatte ved fakultetet. Informasjon fra intervjuene og spørreundersøkelsen vil sammen med en rekke grunnlagsdata ((f. eks vedrørende studentopptak, BOA-midler, data fra Studiebarometerundersøkelsen) inngå i en rapport som er planlagt ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2018.

Om evalueringen

Som følge av «Framtidens fakultet» ble åtte institutt redusert til de fem vi har i dag, men samtidig var graden av omorganisering ulik på instituttene.

Målene med reorganiseringen var blant annet å forenkle organisasjonsstrukturen og å styrke funksjonene som støtter opp om forskning og utdanning. Fire år etter er det naturlig å evaluere effekten av arbeidet. I hvilken grad har man nådd målene man satte seg for reorganiseringen?

På denne siden kan du  (se "tilknyttet innhold") lese mer om evalueringsprosessen. Har du kommentarer, spørsmål og innspill – bare ta kontakt!