Hjem

Det medisinske fakultet

Hvordan søke om utveksling?

Den samme søknadsprosessen gjelder for alle studenter som ønsker å reise på utveksling igjennom UiB sine avtaler.

Hvem kan søke om utveksling?

Følgende minimumskrav gjelder for den som vil søke om utveksling:

  • Du må gå på et bachelor- eller masterstudium ved UiB når du søker.
  • Opptaket på studiet må være gyldig i hele utvekslingsperioden.

Før du reiser ut er det viktig å huske på følgende:

  • Du må ha bestått eksamener tilsvarende 60 studiepoeng før utreise.
  • Studiet må være faglig forhåndsgodkjent som en del av utdanningsplanen din ved UiB før du reiser ut.
  • Du må være semesterregistrert ved UiB og betale semesteravgift også i utvekslingsperioden.

Studenter på årsstudium, etter- og videreutdanning eller med poststudierett kan ikke søke om eller reise på utveksling.

 

Utveksling på ditt studieprogram

Sett deg inn i tilgjengelig informasjon om hvor og når utveksling er anbefalt på ditt studieprogam ved Det medisinske fakultet.