Hjem

Det medisinske fakultet

Hvor kan jeg reise på utveksling?

Hvor og når du kan reise kan variere fra studieprogam til studieprogram.

Valg av universitet

UiB har utvekslingsavtaler med universitet i alle verdensdeler. Vil du studere ved et samarbeidsuniversitet i Norden, Europa eller utenfor Europa?   


Utvekslingsavtaler

Søk frem en utvekslingsavtale på www.uib.no/utvekslingsavtale
Noen utvekslingsavtaler er knyttet til et bestemt fakultet eller studieprogram, andre er åpne avtaler som alle studenter ved UiB kan søke på. 

Finner du ikke en utvekslingsavtale med universitetet du ønsker å studere ved, må du selv sette deg inn i dette universitetets kriterier for opptak utenfor avtaler og søke om forhåndsgodkjenning


Utveksling på ditt studieprogram

I menyen under finner du tilpasset informasjon om hvor og når utveksling er anbefalt på ditt studieprogram.