Hjem

Det medisinske fakultet

Strategi

Strategien for Det medisinske fakultet ble vedtatt i juni 2010, og gjelder til 2016. Dette er en rullering av strategiplanen 2010-2014.

Prosessen fram mot den nye strategien var svært grundig og involverte mange parter på og utenfor fakultetet.

Resultatet er en fremtidsrettet strategi med en klar visjon:


Ny kunnskap for bedre helse

 

Oppstartsseminaret på Finse i mars 2009 var startskuddet for strategiprosessen. Der ble det blant annet lagt vekt på å lytte til omgivelsenes og samarbeidspartnernes forventninger til fakultetet. Rammene for både prosessen og den kommende strategiplanen ble fastlagt, og balansen mellom bredde- og frontforskning ble også trukket frem som et sentralt tema.
 

Underveis i prosessen behandlet fakultetsstyret en rekke saker tilknyttet den kommende strategiplanen, og og i juni 2010 ble strategien for Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtatt. Etter vedtak i fakultetsstyret i april 2014, er en uendret versjon av strategiplanen rullert frem til 2016. 

Strategiplanen

Strategiplanen er lagt ut i pdf-format på lenken under, men teksten kan også leses på nett ved å klikke på lenken nedenfor til venstre.

Strategi for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2010-2016

 

English translation

Strategic Plan for the Faculty of Medicine and Dentistry 2010 - 2016