Hjem

Det medisinske fakultet

Utveksling på ernæringsstudiene

På ernæringsstudiene kan du søke om studieopphold i utlandet i flere av semestrene.

På Bachelorprogram i human ernæring er det anbefalt å ta utveksling i fjerde og femte semester.

 

Utvekslingsavtaler

Vær oppmerksom på at utvekslingsmulighetene kan variere fra semester til semester. Søkere må være ajour med studiet ved søknad om utveksling.

 

Hvordan søke om utveksling:

Les mer om hvordan du søker om utveksling her.

 

Trenger du inspirasjon?

Les rapporter fra studenter som har hatt studieopphold i utlandet (krever UiB-innlogging).