Hjem

Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Sidan 2010 er dødsfall av ikkje-smittsame sjukdomar før fylte 70 års alder redusert med 18 prosent. Det er nedgangen i hjarteinfarkt- og kreftdødsfall som gjer størst utslag.
Stipendiater over hele verden har samlet seg for å formidle forskning om netthinnen på øyet vårt. Resultatet er en interaktiv øyeutstilling på vitensenteret VilVite.
Heidi Annette Espedal blir tilsatt som ny fakultetsdirektør fra og med 1. januar 2018. Bli bedre kjent med henne!
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet bidrar SEFAS til økt kunnskap i forbindelse med reformen.
Skal være en bro mellom UiB, Haukeland Universitetssykehus og næringslivet.
Bergen Nutrition Seminar ble holdt for andre gang den 18. oktober med "Jodstatus i den norske befolkningen" som hovedtema.
Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris for Framstående Barndiabetesforskning i Norden tildeles i år den norske forskeren Pål Njølstad, professor ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus.
Henrik Underthun Irgens disputerte fredag 6. oktober 2017 for PhDgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Targeted clinical and genetic investigations to identify monogenic diabetes".
UiB-forskning viser at det finnes lite kulturelle refleksjoner blant norske fastleger. Førsteamanuensis Esperanza Diaz savner en forpliktende strategi.
Får forskningsmidler til prosjekt om verdighet i siste livsfase hos eldre kvinner.
Tema for NRKs TV-aksjonen 2017 er «Hvert barn er en mulighet».
Grieg Foundation tildelte UiB og Haukeland universitetssykehus 1, 5 millioner kroner til nytt røntgenutstyr.
Bergen Forskningsstiftelse (BFS) tildeler forskningsstøtte i fire år til professor Arvid Lundervold for sitt prosjekt "Computational Medical Imaging and Machine Learning Methodology and e-Infrastructure».
Den prestisjetunge Nordic Hatton Award 2017 ble tildelt stipendiaten Siddharth Shanbhag fra Institutt for klinisk odontologi.
Folk med lav utdanning får sjeldnere «gullstandard»-behandlingen om de får hjerteinfarkt. Men det er ikke legenes feil.
Man trenger ikke bli lege selv om man tar medisinutdanning, sier Øyvind Enger i investeringsfondet Sarsia Seed. Han var tilstede på årets karrieredag for PhD-kandidater ved Det medisinske fakultet.

Sider