Hjem

Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

«Søk internasjonale erfaringer!» råder CCBIO-leder Lars A Akslen dagens studenter.
Ferda Gülcan, er en av svært få tannpleiere med doktorgrad i Norge, og UiBs første. – Det er viktig å øke kompetansen innen faget, mener den ferske doktoren.
Folkehelseinstituttet har utviklet en ny modell for beregning av risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Modellen vil inngå i Helsedirektoratets kommende retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.
Våre høydepunkter innen forskning, undervisning og formidling.
TVEPS i barnehage var en stor suksess høsten 2016, og våren 2017 prøvde vi med en gruppe til. Dette har både Tidsskrift for norsk legeforening og barnehage.no plukket opp.
Fysisk aktivitet var uavhengig av andre faktorer forbundet med 22 % redusert risiko for å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av en oppfølgingsperiode på 15 år.
Melanie Ostermann fikk prisen for sin presentasjon på International Conference on Nanoparticles.
– Etter en dag i barnehagen føler jeg meg bedre rustet til å kommunisere med barn på en god måte, sier medisinstudent Marie Klem Funderud.
For Ingvild Fleten Sortland var det viktig at valg av mastergrad ga de jobbmulighetene hun ønsket seg.
Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning og fått fortidligfødte barn har økt risiko for å rammes av akutt koronar hjertesykdom. Studien baserer seg på informasjon om mer enn 500 000 norske kvinner som fødte mellom 1980 og 2002, og på 1275 sykehusinnleggelser eller dødsfall som følge av akutt hjerteinfarkt i perioden mellom 1994 og 2009.
Hjerteinfarktpasienter som utvikler hjertesvikt innen ett år etter at de skrives ut fra sykehus ut har seks ganger høyere risiko for å dø i løpet av året enn infarktpasienter som ikke får hjertesvikt. Risikoen for å dø som følge av hjerte- og karsykdom er nesten åttedoblet.
Sverre Grødem visste allerede fra han var ferdig på videregående, og skulle stake ut kursen for fremtiden, at han ønsker seg en karriere innen forskning.
Likevel er det lav status å forske på ryggsmerter, ifølge forsker. Det kan føre til mange og lange sykmeldinger og i noen tilfeller uføretrygd.
På to år har tallet på utvekslingsstudenter på odontologi økt fra 0 til 9. Bak tallene ligger en satsning som gir studentene en opplevelse for livet.
Forskar Miriam Hartveit leier intervensjonsstudien som skal betra samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
Taran Grønvik fikk tidlig erfaring med forskning og feltarbeid på forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.
– Kan tyde på at comorbide med demens og kreft er en sårbar gruppe som man bør være særlig oppmerksom på med hensyn til behandling, sier stipendiat Kjersti Blytt

Sider