Hjem

Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Hun kaller seg selv en debattglad gynekolog og ble i 2016 kåret til årets debattant i BT. For Agnethe Lund var det terapi å skrive da følelsen av å bli fremstilt feilaktig kokte i henne. Hennes råd til andre alumner er derfor å kaste seg ut i det hvis man brenner inne med et budskap.
Bærum har så god erfaring med KOSMOS at det innføres på alle 14 sykehjem i kommunen.
Sykehjemspasienter med demens og kreft lider mer enn andre kreftpasienter.
Inntak av vitamin D utover det daglige behovet fører ikke til at eldre blir sterkere og mer bevegelige, viser forskning fra Klinisk institutt 1.
I en ny artikkel skrevet av Kristine Heitmann og Lone Holst, masterstudent i farmasi Anja Solheimsnes og samarbeidspartnere fra UiO og RELIS, avdekkes det at over en fjerdedel av kvinnene med alvorlig svangerskapskvalme vurderte å avslutte svangerskapet.
Edvin Schei, allmennlege og professor. Underviser i kommunikasjon ved UiB.
Bare 30 prosent er aktive nok. Vi beveger oss for lite, og overvekt i befolkningen øker. Ekspertene er uenige om hvilke kostholdsråd som gir best effekt.
En ny kostholdsstudie utført av forskere ved UiB utfordrer myten om at mettet fett er helseskadelig.
Den nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin samlet flere hundre deltakere.
Bente Moen og Guri Rørtveit skriver i På Høyden a de håper at universitets- og de ulike fakultetsledelsene vil sørge for tilstrekkelige faglige og økonomiske ressurser til satsningen på forskningen på globale samfunnsutfordringer.
Kan det vi spiser påvirke risikoen for å få ADHD? En ny studie viser at personer med ADHD har lavere nivå av enkelte vitaminer.
Det nye ferdighetssenteret som ble åpnet i bygg for Biologiske basalfag vil gi studentene enda bedre muligheter til å øve på kliniske ferdigheter.
Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 18 millioner til forskning på autoimmune sykdommer ved Universitetet i Bergen.
Forskning er et av satsingsområdene i regjeringens nye havstrategi, og det skal satses mer på klynger og samarbeid på tvers av havnæringene og forskningsmiljøer. Her vil Senter for ernæring kunne spille en viktig rolle.
Kirsti Malterud sier at Norges forskningsråd fremmer et foreldet syn på hvorfor mennesker blir syke.
Jeg er en medisinstudent på 20 år, studerer ved Universitetet i Bergen og skal nå begynne på mitt tredje år i medisinstudiet. Denne sommeren har jeg gjort noe som er litt uvanlig å gjøre i sommerferien.
Gülen Arslan Lied kom fra Ankara til Bergen via Forskningsrådets kulturelle utvekslingsprogram. Nå leder hun det nye Senter for ernæring ved Universitetet i Bergen

Sider