Hjem

Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Dr. scient. Paul Johan Høl ved Institutt for kirurgiske fag får tre-års forskningsstipend fra BMFS
27 kandidater kan bli uteksaminert med graden bachelor i tannpleie fra Universitetet i Bergen i 2010.
Tannlegetidene.no har nå en artikkel ute om EU-prosjektene VascuBone og Reborne som Senter for klinisk odontologisk forskning, Institutt for klinisk odontologi (IKO) er med som partnere i.
Det medisinsk-odontologiske fakultets studiekvalitetspris for 2010 er besluttet tildelt Praksisstudiet i den odontologisk grunnutdanningen v/ professor Kristin Klock.
Mai-utgaven av tannløst og fast er nå lagt ut. Mai-utgaven inneholder blant annet informasjon om hvem som har fått fakultetets studiekvalitetspris for 2010
Høsten 2010 er det oppstart for forskerlinje ved odontologistudiet. Det medisinsk-odontologiske fakultet har siden 2002 hatt forskerlinjen for medisinstudentene – nå er det også odontologistudentene sin tur.
En inngang til en bredere forståelse av menneskesinnet og våre egenskaper og adferd?
Hva har Sandra Bullock, Demi Moore og Jennifer Aniston til felles med studenter ved Institutt for indremedisin?
Tall fra Samordna Opptak (SO) viser en nedgang i antall søkere til helsefagene både nasjonalt og på UiB, men bachelor i tannpleie har økte søkertall.
Torsdag, 29.april disputerer Cand. Scient. Kjersti Thulin Wilhelmsen. Tittelen til avhandlingen er: ”Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness.”
Høsten 2010 vil møtene i Filosofisk Poliklinikk dreie seg om "dannelse" i medisinen. Hvordan blir en vanlig ungdom "lege" i løpet av 6 år? Hva skjer med tenkemåter, følelser og dømmekraft underveis?
09.04.2010 kl. 10.15 (Stort auditorium, Haukeland sykehus) disputerer Ernesto Cesar Pinto Leal Junior
Utlysningen er særlig rettet mot forskning innen hjerte-/karsykdommer og kreft.
Førsteamanuensis Bengt Erik Haug ved Senter for farmasi mottok i dag 100 000 kr i stipend fra Bergen teknologioverføring (BTO) for ideen om å lage molekyler som kan brukes i terapi og diagnostikk av kroniske inflammasjonssykdommer.
Studentene på masterprogrammene i humanbiologiske fag og ernæring ved Det medisinsk-odontologiske fakultet arrangerte karrieredag med bred appell. Utfordringen til potensielle arbeidsgivere var klar: kom og fortell oss om jobbmuligheter!
Førsteamanuensis Kamal Mustafa, professor Kristina Arvidsson Fyrberg og professor Sølve Hellem skal arbeide med utvikling av nye biomedisinske tilnærminger til rekonstruksjon av beinvev (tissue engineering).

Sider