Hjem

Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Professor Bjarne Iversen ved Institutt for indremedisin har mottatt Meltzerfondets ærespris 2008 for fremragende forskning.
Forskningsrådet bevilger 24 millioner kroner til oppfølging av evalueringen av farmasøytisk forskning (ISP-FARM) ( ISP-FARM ).
To institutter på to ulike fakulteter, men av samme størrelse, med beslektet forskning, overlappende metoder, likeartet instrumentbehov og mange felles interesser og ikke minst samarbeidsmuligheter både drifts og forskningsmessig. Institutt for biologi og Institutt for biomedisin arrangerte felles fagdag 18. februar på Hotel Terminus.
Kong Olav Vs Kreftforskningspris er kreftforskningens svar på filmens Oscar. Prisen er den høyeste utmerkelsen Kreftforeningen gir. I 2005 steg den fra 500 000 til 750 000 kroner, og utmerkelsen har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet.
The lectures will cover the state of the art in innate and specific immunity, and the bridging between these two essential arms of the immune system.
I Forskerskolen i klinisk medisins årlige posterkonkurranse stakk to av sekjonens forskere av med to av de tre prisene.
I sin profilserie av norske farmasøyter er Anne Gerd Granås ved Senter for farmasi i Bergen intervjuet i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 01-2009.
I januarnummeret av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er det intervju med flere farmasistudenter og farmasøyter i Bergen.
Det samfunnsfarmasøytiske miljøet ved Universitetet i Bergen, Oslo og Tromsø er vertskap for den fjerde nordiske konferansen i samfunnsfarmasøytisk forskning.
Som ved UiB generelt, og Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOFA) spesielt, hadde også Biomedisin en kraftig økning i doktorgrader fra 2007 til 2008
2008 markerer en ny rekord i antall avlagte doktorgrader ved Universitetet i Bergen, og det er med stor glede vi kan konstatere at Det medisinsk-odontologiske fakultetet gikk av med seieren.
Clinical trials are typically planned to allow for early termination for ethical reasons. Early termination of a clinical trial may be warranted if the interim data indicate that a treatment is significantly superior (or inferior) or the safety of a treatment is unacceptable or if the clinical trial will not be able to generate sufficient data to reach any conclusion.
IBMs kjernefasiliteter, deriblant FUGE-plattformene MIC og PROBE, er nå tilgjengelige for UoH-brukere fra hele Bergensregionen og Norge før øvrig på samme vilkår som for IBMs egne brukere
Bilder og film fra den FUGE-finansierte kjernefasiliteten Molecular Imaging Center i Bergen (MIC-Bergen) blir del av en permanent utstilling ved Teknisk Museum.
Masterstudier i humanbiologiske fag tilbys for internasjonale, engelskspråklige studenter fra høsten 2009. Søknadsfrist er 1. februar (søkere bosatt i Norge har frist 1. juni).
Den biomedisinske forskningen er internasjonal, og internasjonal nettverksbygging og rekruttering blir fremholdt som et suksesskriterium for forskningsinstitusjoner.
Aims Introduce basic and clinical researchers to the principles of molecular imaging, its versatility as a translational tool to monitor disease processes and its role in all aspects of drug discovery and development. Demonstration of in vivo molecular imaging modalities at the University of Bergens, Molecular Imaging Center, facilities.
Den første inter-institutt posterdagen ved Gades og Biomedisinsk ble avholdt i aulaen i 3. etasje på BBB den 12.06.2008.

Sider