Hjem
Click

Medborger

Norsk medborgerpanel – din mening er viktig!

Norsk medborgerpanel er en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger om viktige samfunnstema. Panelet drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og Rokkansenteret, og er et non-profit prosjekt utelukkende benyttet til forskningsformål. Deltakerne representerer et tverrsnitt av den norske befolkningen, som noen få ganger i året inviteres til å si sin mening i viktige spørsmål om norsk samfunn og politikk.

                                                 Logg inn til Norsk medborgerpanel her.

Om Norsk medborgerpanel

Norsk medborgerpanel er et samarbeid mellom flere institutt ved Universitetet i Bergen og UNI Rokkansenteret. Panelet ledes av en bredt sammensatt styringsgruppe. Les mer om Norsk medborgerpanel her.

Kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap (DIGSSCORE)

Kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap (DIGSSCORE) er en forskningsinfrastruktur som utnytter digitaliseringen av samfunnet til betydningsfull og nyskapende verdensledende forskning om samfunn og politikk. DIGSSCORE består i dag primært av Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben.

Informasjon til deltakere

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om Norsk medborgerpanel samt viktig informasjon for panelets deltakere.

Forskningsområder

Noen mennesker forandrer sjelden mening, mens andre gjør det relativt ofte. Norsk medborgerpanel er en nyskapende forskningsplattform som skal hjelpe forskere til å finne bedre svar på hvorfor det er slik.

Kontakt

Dersom du som deltaker har spørsmål eller tilbakemeldinger kan disse gjerne sendes på e-post: medborger@uib.no