Hjem
Click

Medborger

Norsk medborgerpanel – din mening er viktig!

Norsk medborgerpanel er en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger om viktige samfunnstema. Panelet drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og Rokkansenteret, og er et non-profit prosjekt utelukkende benyttet til forskningsformål. Deltakerne representerer et tverrsnitt av den norske befolkningen, som noen få ganger i året inviteres til å si sin mening i viktige spørsmål om norsk samfunn og politikk.

                                                 Logg inn til Medborgerpanelet her.

Kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap (DIGSSCORE)

Kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap (DIGSSCORE) er en forskningsinfrastruktur som utnytter digitaliseringen av samfunnet til betydningsfull og nyskapende verdensledende forskning om samfunn og politikk. DIGSSCORE består i dag primært av Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben.

Kontakt

Dersom du som deltaker har spørsmål eller tilbakemeldinger kan disse gjerne sendes på e-post: medborger@uib.no