Hjem
Click

Medborger

Norsk medborgerpanel – din mening er viktig!

Norsk medborgerpanel er en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger om viktige samfunnstema. Panelet drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og Rokkansenteret, og er et non-profit prosjekt utelukkende benyttet til forskningsformål. Deltakerne representerer et tverrsnitt av den norske befolkningen, som noen få ganger i året inviteres til å si sin mening i viktige spørsmål om norsk samfunn og politikk.

 

Kontakt

Dersom du som deltaker har spørsmål eller tilbakemelding kan disse gjerne sendes til Elisabeth Ivarsflaten på e-post: medborger@uib.no