Hjem
Click

Medborger

Norsk medborgerpanel – din mening er viktig!

Norsk medborgerpanel er en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger om viktige samfunnstema. Panelet drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og Rokkansenteret, og er et non-profit prosjekt utelukkende benyttet til forskningsformål. Deltakerne representerer et tverrsnitt av den norske befolkningen, som noen få ganger i året inviteres til å si sin mening i viktige spørsmål om norsk samfunn og politikk.

Kjernefasilitet for Digital Samfunnsvitenskap

Norsk Medborgerpanelet er en del av Kjernefasilitet for Digital Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Bergen, The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE). Du kan få mer informasjon om DIGSSCORE på digsscore.uib.no.

Kontakt

Dersom du som deltaker har spørsmål eller tilbakemelding kan disse gjerne sendes til Elisabeth Ivarsflaten på e-post: medborger@uib.no