Hjem

Middelalderklyngen

 

Ei mellomalderklynge er under oppretting som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022.

Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for etablering og organisering av mellomalderklynga.

Mellomalderklynga skal forankrast i eit breitt fagmiljø innanfor og utanfor Universitetet i Bergen.

Mellomalderforskinga har stått sterkt i Bergen sidan stiftinga av Bergens Museum i 1825, og har spela ei viktig rolle ved Universitetet i Bergen frå opprettinga i 1946 og fram til i dag.

Det blir forska på mellomalderen innanfor mange fagmiljø ved Universitetet. Fag med solide bidrag til kunnskap om mellomalderen er, til dømes, kunsthistorie, litteraturvitskap, språkfag, arkeologi, religionsvitskap, historie, rettshistorie, geologi, botanikk og musikk.

Ei viktig målsetjing med mellomalderklynga er å oppnå auka samarbeid. Dette gjeld både internt mellom fagmiljø og samlingar ved UiB, og med eksterne partnarar, som museum og arkivverk, skular, reiselivsnæring, forvaltingsapparat og andre representantar for kultur- og samfunnsliv. Auka synleggjering og nye formidlingsformer er viktige for å setje forskinga i spel og auke kunnskapen om mellomalderen i samfunnet.

Ny doktorgrad

Middelalderen anno 1900: Fortidsimaginasjoner i Stefan Georges poesi

Jutta Saima Schloon disputerer fredag 23. februar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Modernes Mittelalter. Mediävalismus im Werk Stefan Georges.

Internasjonal konferanse

The 12th Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies 2018: Norms, Laws and Literature

The symposium for postgraduate students of Old Norse is hosted annually by the University of Bergen. Initiated by Professor Else Mundal under the auspices of the Centre for Medieval Studies, it is now organized by the Old Norse section of the Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies.

pris for unge forskarar 2017

Ungt forskartalent studerer gamle tekstar

Postdoktor Helen F. Leslie-Jacobsen er ekspert på eddadikt og norrøne lovtekstar – og er tildelt årets pris for unge forskarar i humanistiske fag.

Tildeling fra Bergens Forskningsstiftelse

50 millioner til rekruttering av fremragende forskere på UiB

Tre søkere har fått innvilget rekrutteringsstipendet BFS Starting Grants 2017. Samlet får prosjektene over 50 millioner kroner, og omhandler både middelalder, matematikk og universets opprinnelse.

kunnskapsklynge

Arbeidet med mellomalderklynga er i gong

Klynga skal vere ein pådrivar for utvikling av lokal og nasjonal kunnskapsformidling om mellomalderen.