Hjem

Middelalderklyngen

 

Ei mellomalderklynge er under oppretting som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i UiBs strategi 2016–2022.

Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for etablering og organisering av mellomalderklynga.

Mellomalderklynga skal forankrast i eit breitt fagmiljø innanfor og utanfor Universitetet i Bergen.

Mellomalderforskinga har stått sterkt i Bergen sidan stiftinga av Bergens Museum i 1825, og har spela ei viktig rolle ved Universitetet i Bergen frå opprettinga i 1946 og fram til i dag.

Det blir forska på mellomalderen innanfor mange fagmiljø ved Universitetet. Fag med solide bidrag til kunnskap om mellomalderen er, til dømes, kunsthistorie, litteraturvitskap, språkfag, arkeologi, religionsvitskap, historie, rettshistorie, geologi, botanikk og musikk.

Ei viktig målsetjing med mellomalderklynga er å oppnå auka samarbeid. Dette gjeld både internt mellom fagmiljø og samlingar ved UiB, og med eksterne partnarar, som museum og arkivverk, skular, reiselivsnæring, forvaltingsapparat og andre representantar for kultur- og samfunnsliv. Auka synleggjering og nye formidlingsformer er viktige for å setje forskinga i spel og auke kunnskapen om mellomalderen i samfunnet.

Museumsinnbruddet

Mesteparten av vikingskatten funnet

To tredjedeler av gjenstandene som ble stjålet under museumsinnbruddet er funnet. Det opplyser politiet i Bergen som nå har siktet tre menn i samband med saken.

pris for unge forskarar 2017

Ungt forskartalent studerer gamle tekstar

Postdoktor Helen F. Leslie-Jacobsen er ekspert på eddadikt og norrøne lovtekstar – og er tildelt årets pris for unge forskarar i humanistiske fag.

Himmelsk klang

Universitetsmuseet i Bergen har gleda av å invitere til ein-dags symposium om produksjon og bruk av kyrkjeklokker, særleg då i mellomalderen.

Forskergruppen presenterer

"Skrifuð eftir gömlum sögum": The manuscript transmission of Króka-Refs saga

Zuzana Stankovitsová will present her PhD-project on the transmission of Króka-Refs saga.

arkeologi
des 08

Etablering og utvikling av Klemenskirken i Nidaros

I Trondheim sentrum har arkologer funnet fire forskjellige trekirker. Kan det være Klemenskirken i Nidaros? Forsker og prosjektleder Anna H. Petersén forteller om resultatene fra utgravingsprosjektet.