Hjem

Middelalderklyngen

arkeologi

Etablering og utvikling av Klemenskirken i Nidaros

I Trondheim sentrum har arkologer funnet fire forskjellige trekirker. Kan det være Klemenskirken i Nidaros? Forsker og prosjektleder Anna H. Petersén forteller om resultatene fra utgravingsprosjektet.

img_8610.jpg

Fra NIKU sin utgravning i Søndre gate i Trondheim
Fra NIKU sin utgravning i Søndre gate i Trondheim, der arkeologene fant Klemenskirken.

Anna H. Petersén er forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og prosjektleder for NIKU sin utgravning i Søndre gate i Trondheim, der arkeologene har funnet Klemenskirken.

8. desember kommer Petersén til Bergen for å holde foredrag om resultatene av utgravningen: «Etablering og utvikling av Klemenskirken i Nidaros – resultater frautgravingsprosjektet i Trondheim 2016–2017».

Om foredraget
Lokaliteten i Trondheim sentrum som NIKU har undersøkt 2016/2017 har gitt oss fire forskjellige trekirker, bygget over hverandre på samme område under en 300-årsperiode med begynnelse på tidlig 1000-tall.

Hver kirke er en unik bygning, men det finnes tydelige fellestrekk mellom alle fire kirker. Flere av funnomstendighetene som datering, plassering og konstruksjonsmåte sammen med opplysninger i skriftlige kilder gir grunn til å stille spørsmålet om dette ikke kan være Klemenskirken i Nidaros.

Den eldste kirken er ikke bygget på naturlig grunn, i stedet i et område som frem til skiftet hatt en vel etablert profan bebyggelse som går tilbake til 900-tallet siste halvdel. Hvordan passer dette inn i det vi tidligere trodd om etableringen av Nidaros?

Seminaret er opent for alle interesserte!

Foredraget er en del av Arkeologisk forskningsseminar, et samarbeid mellom Universitetsmuseet i Bergen (UM) og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR).