UiB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Skjema


Skjema for studenter og PhD-kandidater

 • Opptak
  Opptak til bachelorprogram og årsstudium, overgang mellom studieprogram, midlertidig studierett (hospitant), opptak til poststudierett, opptak til masterstudium
 • Masteravtale
  Masteravtale, milepælsplan, veiledningsavtale
 • PhD
  Alt om forskerutdanning
 • Andre skjema
  Permisjon fra bachelorstudiet, utsettelse av verneplikt, klage på eksamen, avslutte studiet, diverse legater og fonds, parkeringsløyve

English forms

 

Skjema for ansatte:

Eksternt finansiert virksomhet, rekrutteringsstillinger:

Forskningstermin:

Andre skjema:

PhD-/dr.scient.-administrasjon:

Se også: