UiB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nytt fra studieveileder - Innholdsfortegnelse


Nytt fra studieveileder har tradisjonelt vært et informasjonshefte som gis ut av Studieseksjonen ved fakultetet 2 ganger i året; et hefte i månedsskifte mai/juni og et hefte i månedsskifte september/oktober.

For første gang foreligger Nytt fra studieveileder i elektroniske form, men vil også bli laget i papirutgave. Papirutgaven vil bli lagt ut på Realfagbygget og sendt til instituttene 7. juni.

 

Kjære realfagsstudent!

"Kjekt å være ny student"

Semesterstart høsten 2000

Hvilke emner skal jeg velge til høsten?

Hovedfag i geologi - flere muligheter!

Matematisk institutt trenger gruppeledere - trenger du jobb?

Nye studietilbud ved fakultetet høsten 2000

Kontaktpersoner ved instituttene

Studier i utlandet?

Er studier på Svalbard noe for deg?

Emnepåmelding til høstsemesteret 2000

Realistenes Studentutvalg - Realistutvalget (RU)

Faddere til "Fadderuken" ved fakultetet etterlyses

Timebetalt arbeid ved fakultetet

Tips fra fakultetsbiblioteket

Forsikringsordninger for studenter

Prosjektoppgaver i molekylærbiologi

Zoologisk institutt informerer

Nytt om eksamen

Exam in English?

Foreløpig eksamensplan høsten 2000

Avsluttende hovedfagseksamen - endringer