UiB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet : Studieinformasjon

Nytt fra studieveileder - innhold


Her finner du første nummer av "Nytt fra studieveileder" 2000

 

Kjære realfagsstudent
Hva skjer i Informasjonsuken?
Fellesmøte - Informasjonsuken
Hva skal du velge våren 2001?
Hvilket hovedfag bør du velge?
Kontaktpersoner ved instituttene
Prosessteknologi -Eit nytt tverrinstituttleg hovudfagstilbod
Hva vet du om Institutt for mikrobiologi?
Kontaktpersoner ved instituttene
Planer om å kjøpe PC?
Sorggruppe for studenter
Realistenes studentutvalg - RU
Ny ordning for avsluttende muntlig hovedfagseksamen
Forsikringsordninger for studenter
Hvorfor beregningsvitenskap?
Skolerettet matematikk
Flere studenter til Statistikk!
Informatikkmøte for jenter
Informasjon fra fakultetsbiblioteket
Studier i utlandet
Universitetsstudiene på Svalbard - UNIS
Geologi - et spennende og utfordrende studium
Nøkkelinformasjon om molekylærbiologistudiet
Du som er her for å hente tilleggspoeng
Senter for miljø- og ressursstudier