Hjem
Click

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Bergen - Husk søknadsfrist 15. april

Det medisinsk-odontologiske fakultet består av fem institutt, og har over 1900 studentar og 1200 tilsette.

Vi driver med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 phD-kandidatar, er vi ein av dei største bidragsytarane til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Studer hos oss

I tillegg til medisin- og odontologistudia tilbyr vi utdanning innan ei rekkje fag på både bachelor- master og doktorgradsnivå. Vi har og ei eiga forskarline for medisin- og odontologistudentar.  
 

JUBILEUM

Med Broegelmanns i 60 år

Broegelmanns forskningslaboratorium har forsket på immunsystemet i 60 år.

Nyheter

Startskot for «Globale samfunnsutfordringar»

Måndag vart UiB si nye satsing «Globale samfunnsutfordringar» lansert i Universitetsaulaen.

Valg

Valgresultat fakultetsstyret

Valget er avsluttet. Her er de nye medlemmene og varamedlemmene i fakultetsstyret.

Internasjonalt samarbeid

– Visjonen er et demensfritt samfunn

Et demensfritt samfunn er målet til professor Ryuta Kawashimas forskningssenter Smart-Aging Research Center.

Nyheter

Følg studentene våre på Snapchat!

Nå kan du følge studenter ved studieprogrammene ernæring, farmasi, tannpleie, odontologi og medisin på Snapchat!

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. Her finn du ei tematisk oversikt over fleire av desse.

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helsecampus Årstadvollen skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Det psykologiske fakultet skal bidra til å realisere denne visjonen.

Les mer her