Hjem
Click

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet tilbyr utdanning innan ei rekkje fag i tillegg til medisin- og odontologistudia.

Vi har mange forskarar på internasjonalt nivå, som stadig gjer viktige helsefunn. Det medisinsk-odontologiske fakultet vil vere eit flaggskip for helsekunnskap, både når det gjeld utdanning, forsking og formidling.

 

Utdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Fakultetet tilbyr studium på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå og har ei eiga forskarline for medisin- og odontologistudentar. 
 

Farmasi

Rekordår for farmasi

Aldri før har så mange ønsket å studere farmasi ved UiB.

UNIVERSITETSLIV

Smittsom begeistring

På ein konferanse i august 2016 samla krefter frå heile Bergensregionen seg for å ta Helsecampus Årstadvollen eit steg nærare realisering.

FORSKNING | MEDISIN

Doblet levetid ved kreft i bukspyttkjertelen


Med hjelp av mikrobobler kan pasienter med uhelbredelig kreft i bukspyttkjertelen leve dobbelt så lenge, viser en studie ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. Dette er første gang teknikken er brukt på pasienter.


Studiestart hausten 2016

Del din studiestart med oss!

Korleis opplever du din studiestart ved Det medisinsk-odontologiske fakultet? Del møtet ditt med studielivet etter sommaren på Instagram, og vinn gåvekort til pensumbøker.

Semesterstart 2016

Fakultetet ønska nye studentar velkommen!

Dekan Nina Langeland, fadderstyret og resten av Det medisinsk-odontologiske fakultet helsa dei nye studentane velkommen til fakultetet.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. Her finn du ei tematisk oversikt over fleire av desse.

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Ny studieplan i medisin

Det er mange prosesser i samfunnet og i utdanningssystemene som er avgjørende for hvordan et godt medisinsk studium skal være. Vi skal utvikle medisinstudiet slik at vi skal utdanne enda bedre leger. Da må vi legge til rette for at studentene både får god fagkompetanse, en hensiktsmessig utvikling av yrkesrollen og profesjonelle ferdigheter, og en akademisk bakgrunn som ivaretar den videre faglige utviklingen.   

Den nye studieplanen ble iverksatt høsten 2015.

Les mer om arbeidet med ny studieplan i medisin.

Tilfeldigheter gjorde at medisinstudent Birgitte Gogstad havnet i Leipzig

Jeg synes det var innmari morro å lære et nytt språk. Det er også interessant å se hvordan helsevesenet fungerer i andre land, og hvilke utfordringer som preger helsesystemet og samfunnet i det respektive landet.
Birgitte Gogstad