Hjem
Click

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet tilbyr utdanning innan ei rekkje fag i tillegg til medisin- og odontologistudia.

Vi har mange forskarar på internasjonalt nivå, som stadig gjer viktige helsefunn. Det medisinsk-odontologiske fakultet vil vere eit flaggskip for helsekunnskap, både når det gjeld utdanning, forsking og formidling.

 

Utdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Fakultetet tilbyr studium på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå og har ei eiga forskarline for medisin- og odontologistudentar. 

Forsking | KREFT

Mannlege kreftoverlevarar er oftare barnlause

Ei undersøkjing av alle mannlege kreftpasientar i Noreg over ein periode på 20 år fortel at fleire av dei har vanskar med å få barn. Dei nye tala kan bidra til å endra behandlinga av mannlege kreftpasientar .

Lancet publikasjon: amming

Alle verdens barn har nytte av amming

Amming spiller en avgjørende rolle for helse og utvikling. Det har en rekke positive effekter for både kvinner og barn. Her er noen høydepunkter fra en nylig publisert Lancet serie om amming med bidrag fra forskere fra CISMAC, Senter for fremragende forskning ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Nyhet | Forskerutdanning

Internasjonal anerkjennelse av forskerutdanningen ved MOF

Etter en grundig evalueringsprosess har forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) oppnådd internasjonal anerkjennelse. Komiteen har særlig merket seg hvordan forskerutdanningen er tett knyttet til ledende forskning på fakultetets fagfelt.

Falch 2016

Foreslå kandidatar til Falch 2016

Det er tid for å nominere kandidatar til Falchførelesinga 2016 og Falchs juniorpris for unge forskarar. Veit du om nokon som kan vere aktuelle? Fristen er 1. mars.

Kommunikasjonsfrokost
Tag - KALENDER Created with Sketch. feb 24

Forskning som forandrer

Forskning har ofte konsekvenser for samfunn og politikk. Men hvordan få forskning omsatt til ny praksis?

Helsepodcast

Her kan du lytte til og laste ned podcastar, og lære meir om ulike tema innan helse samt få det siste nye frå forskingsfeltet.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. Her finn du ei tematisk oversikt over fleire av desse.

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Ny studieplan i medisin

Det er mange prosesser i samfunnet og i utdanningssystemene som er avgjørende for hvordan et godt medisinsk studium skal være. Vi skal utvikle medisinstudiet slik at vi skal utdanne enda bedre leger. Da må vi legge til rette for at studentene både får god fagkompetanse, en hensiktsmessig utvikling av yrkesrollen og profesjonelle ferdigheter, og en akademisk bakgrunn som ivaretar den videre faglige utviklingen.   

Den nye studieplanen ble iverksatt høsten 2015.

Les mer om arbeidet med ny studieplan i medisin.