Hjem
Click

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet tilbyr utdanning innan ei rekkje fag i tillegg til medisin- og odontologistudia.

Vi har mange forskarar på internasjonalt nivå, som stadig gjer viktige helsefunn. Det medisinsk-odontologiske fakultet vil vere eit flaggskip for helsekunnskap, både når det gjeld utdanning, forsking og formidling.

 

Utdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Fakultetet tilbyr studium på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå og har ei eiga forskarline for medisin- og odontologistudentar. 
 

Masterprogram | Global helse

Master i helse for en ny global verden

Det nye masterprogrammet ved Senter for internasjonal helse (CIH) vender blikket mot helseutfordringer i fattige land og migrasjon.

Forskning | Medisin

Ekstrempremature mer utsatt for psykiske plager

Et stort forskningsprosjekt utført ved UiB viser at om lag en tredjedel av barna født mellom 22 og 28 svangerskapsuke sliter med helseplager senere i livet. Dette innebærer blant annet psykiske plager som oppmerksomhets- og sosiale vansker, angst og tvangstanker.

Psykisk helse | Alkoholforbruk

Fadderukedeltagere drikker mest

- Fokuset på alkohol i fadderuka kan både bidra til usunne alkoholvaner og virke ekskluderende, mener forsker Solbjørg Makalani Myrtveit ved UiB.

FORSKNING | MEDISIN

Gammel kreftmedisin kan brukes på ny

UiB-forskere har funnet ut at medisin mot nyrekreft sannsynligvis kan brukes mot langt flere kreftsykdommer enn opprinnelig antatt.

Gastroskopi | Pingvin

Mot alle odds

Dette er den uvanlige historien om en pingvin på et operasjonsbord på Dyreavdelingen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Og historien om et fotballandslag og et dyr som gjør det ingen trodde var mulig.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. Her finn du ei tematisk oversikt over fleire av desse.

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helsecampus Årstadvollen skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Det psykologiske fakultet skal bidra til å realisere denne visjonen.

Les mer her