Hjem
Click

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet tilbyr utdanning innan ei rekkje fag i tillegg til medisin- og odontologistudia.

Vi har mange forskarar på internasjonalt nivå, som stadig gjer viktige helsefunn. Det medisinsk-odontologiske fakultet vil vere eit flaggskip for helsekunnskap, både når det gjeld utdanning, forsking og formidling.

 

Utdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Fakultetet tilbyr studium på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå og har ei eiga forskarline for medisin- og odontologistudentar. 
 

Studiestart hausten 2016

Vi ønskjer nye studentar velkommen!

Måndag 15. august ønskjer Det medisinsk-odontologiske fakultet velkomen nye studentar på profesjonsstudiet i medisin, integrert masterprogram i odontologi og farmasi og bachelorstudentar i human ernæring og tannpleie.

Forskning | Prisvinner

European Academy of Neurology Investigator award to Marte Helene Bjørk

At the annual European Academy of Neurology (EAN) Congress in Copenhagen 28. - 31. May 2016, Marte Helene Bjørk from Bergen Epilepsy Research Group won the clinical research Tournament for young Neurologists

PRISUTDELING | FAKULTETETS DAG

Feiret gode resultater

Vitenskapelig ansatte som blir "studenter", formidling i særklasse, eksternfinansiering og UiBs Brüsselkontor. Alt dette og mer til ble dekket på Fakultetets dag 2016.

UNIVERSITETSLIV | FORSKINGSPRIS

Pris til to unge forskarar med resultat

Frode S. Berven og Stian Knappskog får Falchs Juniorpris 2016. Begge kan vise til forskingsresultat som kan hjelpe mange pasientar.

Fremtidens helsevesen

Helseklynge skal føde fremtidens helsevesen

Universitetet i Bergen , Bergen kommune og Høgskolen i Bergen vil bli fødselshjelpere for fremtidens helsevesen når ulike helseeksperter skal jobbe side om side i Norges første helseklynge for forebyggende helse.

Helsepodcast

Her kan du lytte til og laste ned podcastar, og lære meir om ulike tema innan helse samt få det siste nye frå forskingsfeltet.
 

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. Her finn du ei tematisk oversikt over fleire av desse.

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Ny studieplan i medisin

Det er mange prosesser i samfunnet og i utdanningssystemene som er avgjørende for hvordan et godt medisinsk studium skal være. Vi skal utvikle medisinstudiet slik at vi skal utdanne enda bedre leger. Da må vi legge til rette for at studentene både får god fagkompetanse, en hensiktsmessig utvikling av yrkesrollen og profesjonelle ferdigheter, og en akademisk bakgrunn som ivaretar den videre faglige utviklingen.   

Den nye studieplanen ble iverksatt høsten 2015.

Les mer om arbeidet med ny studieplan i medisin.