Hjem
Click

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet tilbyr utdanning innan ei rekkje fag i tillegg til medisin- og odontologistudia.

Vi har mange forskarar på internasjonalt nivå, som stadig gjer viktige helsefunn. Det medisinsk-odontologiske fakultet vil vere eit flaggskip for helsekunnskap, både når det gjeld utdanning, forsking og formidling.

 

Utdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Fakultetet tilbyr studium på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå og har ei eiga forskarline for medisin- og odontologistudentar. 
 

Rapport fra et internasjonalt studentseminar

Ingen kaviteter - utopi?

Universitetet i Bergen har internasjonalisering som en av sine hovedmål: "Ingen blir god uten å sammenligne seg med - og lære - av andre". Det var derfor lutter velvilje da Institutt for Klinisk Odontologi, UiB, som eneste tannlegeutdanning i Norge mottok en invitasjon til et felles...

OSCE-EKSAMEN

Første pilot gjennomført

Torsdag 19. mai ble det for første gang avholdt en pilotgjennomføring av OSCE-eksamen for medisinstudenter ved UiB.

FORSKNING/AUTOIMMUN SYKDOM

Løser gengåter og finner hormonrytmer

Professor Eystein Husebye og hans team har funnet ut at arvelige autoimmune sykdommer kan være mye mer vanlig enn vi har trodd til nå.

Prisutdeling

Fakultetets dag 2016

Fakultetets dag er en årlig anledning til å feire våre gode forskere og undervisere. I år kommer også den nye lederen for UiBs Brüsselkontor.

Helsepodcast

Her kan du lytte til og laste ned podcastar, og lære meir om ulike tema innan helse samt få det siste nye frå forskingsfeltet.
 

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. Her finn du ei tematisk oversikt over fleire av desse.

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Ny studieplan i medisin

Det er mange prosesser i samfunnet og i utdanningssystemene som er avgjørende for hvordan et godt medisinsk studium skal være. Vi skal utvikle medisinstudiet slik at vi skal utdanne enda bedre leger. Da må vi legge til rette for at studentene både får god fagkompetanse, en hensiktsmessig utvikling av yrkesrollen og profesjonelle ferdigheter, og en akademisk bakgrunn som ivaretar den videre faglige utviklingen.   

Den nye studieplanen ble iverksatt høsten 2015.

Les mer om arbeidet med ny studieplan i medisin.

Fra sommerjobb til master

I utgangspunktet ønsket jeg å skrive om noe som var relatert til arbeidslivet. I tillegg var det viktig å skrive om et tema jeg kunne få bruk for som ferdig utdannet farmasøyt
Gunnhild Langdal