Hjem
Click

Museumsprosjektet

De naturhistoriske samlinger rehabiliteres.

Universitetsmuseet stengte dørene for oppussing i november 2013, og er planlagt oppusset for ca. 600 millioner kroner. Både bygningen og utstillingene skal oppgraderes, og vil fremstå i ny prakt for publikum når museet åpner igjen i 2019.

Nye naturhistoriske utstillinger

Samtidig som museumsbygget rehabiliteres, utvikles også De naturhistoriske utstillingene ved Universitetsmuseet. I 2019 vil vi presentere helt nye og spennende utstillinger for publikum.

Nyhet

UiB får penger til å gjenåpne Naturhistorisk museum

Regjeringen vil gi startbevilgning til restaureringen av Naturhistorisk museum i Bergen.

Museumsprosjektet

Her forlater elefanten museet

De siste store dyrene har blitt fraktet ut av De naturhistoriske samlinger, som skal rustes opp til moderne standard.

Museumsbygningen skal fremstå som Universitetet i Bergens fremste institusjonelle symbol og viktigste møteplass for kultur, formidling og representasjon, for universitetet og for byen. Rehabiliteringen skal fremheve byggets antikvariske kvaliteter, historiske betydning og unike vitenskapelige og museale rolle i Bergen, på Vestlandet og i Norge, og samtidig virke som en bro mot ny vitenskap og moderne museale uttrykk.