Hjem
Click

Museumsprosjektet

De naturhistoriske samlinger rehabiliteres.

Universitetsmuseet stengte dørene for oppussing i november 2013, og er planlagt oppusset for ca. 600 millioner kroner. Både bygningen og utstillingene skal oppgraderes, og vil fremstå i ny prakt for publikum når museet åpner igjen i 2019.

museumsprosjektet

Utstillingsprosjektet

I Naturhistorisk museum skal vi lage helt nye utstillinger samtidig som vi skal ta vare på den vakre og fredete Hvalsalen og de historiske utstillingsarealene i bygget.

Nyhet

UiB får penger til å gjenåpne Naturhistorisk museum

Regjeringen vil gi startbevilgning til restaureringen av Naturhistorisk museum i Bergen.

Museumsprosjektet

Her forlater elefanten museet

De siste store dyrene har blitt fraktet ut av De naturhistoriske samlinger, som skal rustes opp til moderne standard.

Museumsbygningen skal fremstå som Universitetet i Bergens fremste institusjonelle symbol og viktigste møteplass for kultur, formidling og representasjon, for universitetet og for byen. Rehabiliteringen skal fremheve byggets antikvariske kvaliteter, historiske betydning og unike vitenskapelige og museale rolle i Bergen, på Vestlandet og i Norge, og samtidig virke som en bro mot ny vitenskap og moderne museale uttrykk.