Hjem

Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)

Utvikling av Nygårdsgaten 5 for sentraladministrasjonen. Prosjektet skal utrede muligheter for inspirerende og fremtidsrettede arbeidsplasser- og prosesser i
Nygårdsgaten 5.


Prosjektet varer fra høsten 2017 til sommeren 2018.

NG5-prosjektet

Bakgrunn og rammer for NG5 prosjektet

Sentrale prosjekter de siste årene har pekt på et behov for økt samordning av tjenester i sentraladministrasjonen. Samtidig møter UiB økte krav til digitalisering og effektivisering de kommende årene.

NG5-prosjektet

Prosjektorganisering NG5

For å realisere ambisjonene om ett felles administrasjonsbygg i Nygårdsgaten 5, ble NG5 prosjektet etablert som et organisasjonsutviklingsprosjekt i juni 2017.

Aktuelt fra NG5

Møte med brukerne

Mandag 19. mars skal representanter fra ressursgruppen ha møte med alle fakultetene for å få innblikk og innspill til hvordan vi kan utvikle bedre kvalitet på tjenestene i sentraladministrasjon.

Dokumentasjon

Dokumentasjon NG5-Prosjektet

Her finnes relevant dokumentasjon for NG5 prosjektet

NG5-prosjektet

NG5 - Interessante funn i brukerhenvendelsesprosjektet

Brukerne har tatt tempen på sentraladministrasjonen