Hjem

Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)

Kontrakter og juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning og støtte ved eksternfinansierte forskningsprosjekter.

Forskningsadministrativ avdeling tilbyr juridisk rådgiving for alle forskningsprosjekter hvor kontrakter og andre bindende dokumenter ligger til grunn. Vi kan også gi råd i spørsmål som dukker opp underveis i prosjektet.

Alle forskningsamarbeid som UiB deltar i skal være basert på kontrakter. Som hovedregel skal UiBs egne kontraktmaler benyttes.

Juristene våre utformer forslag til ditt prosjekt basert på maler og individuelt tilpassede avtaler. Hvilken avtaletype som skal inngås for ditt forskningsprosjekt kommer blant annet an på hvordan prosjektet er finansiert:

1. Forskning finansiert av Norges forskningsråd

For alle prosjekter som støttes av Forskningsrådet skal det inngås avtale med Forskningsrådet. FA bistår i utforming av kontrakt og samarbeidsavtaler med partnere.

2. Forskning finansiert av EU

Vi bistår i forhandling og utarbeidelse av kontrakten med EU og konsortie-, samarbeids- eller konfidensialitetsavtaler.

3. Forskning finansiert av andre

Forskning fra andre kilder kan deles i to grupper bidragsprosjekter og oppdragsprosjekter. Klassifiseringen har betydning både for prosjektet, regnskap, organiseringen og gjennomføring av prosjektet.

BIDRAG

  • Bidragsprosjekt kjennetegnes ved at det er et samarbeid mellom UiB og en ekstern part, og at prosjektet er balansert med hensyn til hva partene skal bidra med.

OPPDRAG

  • Et oppdragsprosjekt kjennetegnes ved at UiB skal utføre forskning for en oppdragsgiver hvor det er klare krav til hva UiB skal levere (motytelse).
  • Oppdragsgiver har ofte rett til å endre prosjektet, reklamere eller til å avbestille.

4. Andre kontraktstyper 

  • Intensjonsavtaler / Memorandum of Understanding
  • Rammeavtaler
  • Material Transfer Agreemens (MTA)
  • Gaver
  • Konfidensialtietsavtaler