Hjem

Ansattsider

Innovasjon og kommersialisering

Hjelp og råd ved innovasjonsprosjekter og kommersialisering av forskningsresultater.

UiB er medeier i Bergen Teknologioverføring AS (BTO), som arbeider med teknologioverføring og kommersialisering på vegne av et titalls forskningsinsitusjoner i Bergensregionen.

BTO kan hjelpe forskere og vitenskaplig ansatte med å utvikle og sette ut i live ideer og prosjekter med allmennnyttig eller kommersielt potensial. De kan blant annet gi råd omkring patentregelverk, finansieringsmuligheter og nettverk.

UiB har rettigheten til alle ideer og prosjekter med innovativt potensiale fra vitenskapelige ansatte. Det er opp til forskningsinstitusjonen å avgjøre om de ønsker å benytte seg av denne rettigheten og BTO tar denne avgjørelsen på vegne av universitetet. Dette sagt garanterer BTO at den første kontakten for nye prosjekter skal være konfidensiell og ikke-forpliktende dersom du ønsker det.

Kontakt

Har du spørsmål, eller ønsker et møte med BTO? Ta kontakt på post@bergento.no eller finn direkte kontaktinformasjon til de ansatte her: https://bergento.no/contact/.

Relevant regelverk

Universitetet har samlet regler om formidling og forvaltning av forskningsresultater i regelsamlingens punkt 2.1.5.