Hjem

Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Den biomedisinske forskningen er internasjonal, og internasjonal nettverksbygging og rekruttering blir fremholdt som et suksesskriterium for forskningsinstitusjoner.