Hjem

Nye doktorgrader

Ny doktorgrad

Varmere klima fører til flere arter på fjelltoppene

Aino Kulonen disputerer fredag 7.4. 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Faster, taller, more - patterns and drivers of floristic change on European mountain summits».

Aino Kulonen har studert hvordan floraen på fjelltoppene i Europa har endret seg i løpet av de siste 100 årene og hva som kan forklare de endringene vi ser. Klimaendringer i fjellområdene er mer markante enn de fleste andre steder på kloden, og dette er med på å skyve plantene oppover i høyden. Dette fører til at de som allerede vokser på de høyeste fjelltoppene står i fare for å forsvinne, både lokalt og globalt.

Ved å sammenligne med observasjoner opp til 100 år tilbake i tid ser vi klart at antall arter på fjelltoppene i hele Europa har økt i denne perioden. Artene som vokser der i dag er både større og mer konkurransedyktige enn plantene som vokste der tidligere. Samtidig har også andelen av busker og gras økt. Dette er spesielt tydelig på de fjelltoppene hvor temperaturen har økt mest, og trenden har også akselerert i de siste årene i takt med at oppvarmingen har akselerert. Selv om artsantallet har gått opp så har også flest arter forsvunnet fra de fjelltoppene hvor temperaturen har økt mest, og selv om det så langt ikke er påvist at fjellplanter i Europa er forvunnet på global basis så indikerer dette studiet at det kan komme til å skje i fremtiden, når de mer konkurransedyktige plantene som kommer opp fra lavlandet får litt mer tid på seg.

Aino Kulonen gjorde også et lokalt eksperiment som viste at de lokale variasjonen i substrat og klima på fjelltoppene er viktige for artene som finnes på fjelltoppene. Lokale variasjoner i jordtemperatur innenfor et par meter, eller forskjeller i mengde og type av jordsmonn er med på å bestemme hvilke arter som klarer seg i det ekstreme klimaet som er på fjelltoppene. Disse lokale variasjonene vil sannsynligvis være viktige for hvilke arter som vil klare seg når det klimaet blir varmere og varmere. For mange av de spesielle artene som vokser i høyfjellet og som trives på tynt jordsmonn og i ekstremt værutsatte områder ser det ikke ut som om det skal være noen umiddelbar fare for at de forsvinner fra våre fjellområder.

Personalia: Aino Kulonen ble født i Finland 24.5.1984. Hun studerte geografi ved Universitetet i Helsinki hvor hun tok sin mastergrad på våren 2013. Etter dette har hun arbeidet på doktorgraden under veiledning av Prof. John-Arvid Grytnes på Institutt for biologi, ved Universitetet i Bergen, og i gruppen «Mountain ecosystems» ved WSL Institute for Snow and Avalanche Research, SLF, i Davos i Sveits under veiledning av Dr. Christian Rixen og Dr. Sonja Wipf.