Hjem

Nye doktorgrader

Ny doktorgrad

Lavfamilien Fuscideaceae, taksonomi og fylogeni

Martina Zahradníková disputerer fredag 6. oktober 2017 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen: “Taxonomy and phylogeny of the family Fuscideaceae (Umbilicariales, Ascomycota) with special emphasis on Fuscidea”.

Fuscideaceae er en familie av brune, små skorpelav, som sitter fast på underlaget. Avgrensningen og slektskapsforhold innen Fuscideaceae har vært uklart siden 1984 da familien ble introdusert. I Zahradníkovás prosjekt er både morfologiske og molekylære undersøkelser gjort. Hun viser at Fuscideaceae er nært beslektet med Umbilicariaceae og består av fire slekter hvorav én, Printzeniella, er ny for vitenskapen.

Studier av to til forveksling like arter, Fuscidea lightfootii og F. pusilla, viser at de er to godt adskilte arter, men at de er kryptiske (dvs. at de er helt like men ikke i slekt). En annen art, Fuscidea cyathoides (klipperandlav) har vært delt i tre varianter, men Zahradníková fant at det ikke var noen genetisk forskjell mellom variantene og at de, selv om de kan se forskjellige ut og ha ulik økologi, må slåes sammen. 

Lav består av en sopp- og en algekomponent, hvor man vanligvis studerer soppen. I denne studien ble også algen studert, og det ble for første gang funnet en lav hvor algekomponenten tilhører grønnalgeslekten Apatococcus. Arten Apatococcus fuscideae som er algen i de fleste Fuscidea artene, beskrives som ny for vitenskapen.

Doktorgradsprosjektet gir et viktig bidrag til vår kunnskap om evolusjon innen klassen Lecanoromycetes der bl. a. mange av våre vanligste lavarter høre hjemme.

Personalia
Martina Zahradníková (f. 1982) er fra Vlasenice i Tsjekkia. Hun har mastergrad i botanikk fra Charles Universitet i Praha og har inntil nylig vært stipendiat ved Universitetsmuseet i Bergen, Avdeling for naturhistorie.