Gå til innhold
English A A A

Faktura til Universitetet i Bergen


Universitetet i Bergen benytter elektronisk behandling av inngående fakturaer. I hovedregelen skal alle bestillinger gå gjennom vårt bestillingssystem.

Alle inngående fakturaer mottas elektronisk fra leverandør eller skannes og verifiseres sentralt ved Regnskapskontoret før de sendes ut elektronisk til enhetene

For å sikre en rask og effektiv behandling må faktura være korrekt adressert og være merket med bestillingsnummer eller bestillerkode. Faktura som er feiladressert eller er mangelfullt merket kan bli sendt i retur til leverandør. 

Adresser

Alle fakturaer skal adresseres til UiBs sentrale fakturamottak:

Norsk adresse:
Universitetet i Bergen
Felles fakturamottak
Postboks 7800
5020 BERGEN

English adress:
The University of Bergen
Central Account Payable
P.O. Box 7800 
N - 5020 BERGEN
NORWAY

Fakturaer kan eventuelt sendes som vedlegg til e-post (PDF-format) til:
regnskap-saksbehandler@uib.no  


Merking av faktura
Når bestilling av varer og tjenester er gjort via vårt bestillingssystem, Purchase Management (PM), blir det generert et bestillingsnummer (PMXXXXXXX). Dette bestillingsnummeret må påføres tilhørende faktura.

I tilfeller der bestilling er gjort utenom vårt bestillingssystem, skal faktura påføres en sekssifret bestillerkode for å angi hvilken enhet ved UiB som skal behandle fakturaen.

Sist endret: 16.8.2011

Tilhører