Hjem

Om UiB

Holbergprisen

Holbergprisen

Holbergprisen er en internasjonal pris for fremragende forskning innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

prisutdelingbilde.jpg

Marina Warner og Rebecca Adler-Nissen på prisutdeling i Håkonshallen
Holbergprisvinner Marina Warner og Nils Klim-prisvinner Rebecca Adler-Nissen, på prisutdelingsseremonien i Håkonshallen, 10 juni 2015.
Foto:
Ole Kristian Olsen / Holbergprisen

Holbergprisen utdeles årlig som en anerkjennelse for særlig betydningsfull forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Prisen er oppkalt etter den norsk-danske forfatteren Ludvig Holberg og ble opprettet av Stortinget i 2003. Den ble utdelt for første gang i 2004, og beløper seg til 4,5 millioner kroner. Holbergprisens formål er å øke den sosiale bevissthet om ånds- og sosialvitenskapenes betydning. 

Den britiske filosofen Onora O'Neill tildeles Holbergprisen i 2017 for sitt innflytelsesrike arbeid innen moralsk og politisk filosofi. Hun er særlig kjent for sitt arbeid med Kants tenkning, bioetikk, menneskerettigheter, tillit og kommunikasjonsetikk.

Nils Klim-prisen

Holbergprisen deler også ut Nils Klim-prisen til yngre nordiske forskere under 35 år, innenfor de samme forskningsfeltene som Holbergprisen. Ved tildelingen vektlegges særlig kandidatens selvstendighet og evne til nyskaping. Prisen har en pengeverdi på 300 000 norske kroner.

Den norske samfunnsøkonomen Katrine Vellesen Løken tildeles Nils Klim-prisen i 2017 for sin forskning på de nordiske velferdsstatene, særlig innenfor områdene arbeids-, helse- og familieøkonomi.

Holbergprisen i skolen

Holbergprisen arrangerer årlig Holbergprisen i skolen, en nasjonal forskningskonkurranse for elever i videregående skole. Hvert år deltar 12 skoler fra hele landet i konkurransen. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere. De tre beste elevbidragene blir premiert med 25 000 kr, 15 000 kr og 10 000 kr. Det deles også ut et lærerstipend på 20 000 kr for beste undervisningsopplegg.

Holberguken

Hvert år i begynnelsen av juni kommer årets prisvinnere til Bergen. I den anlednining arrangeres Holberguken, en arrangementsserie med faglig fokus, der prisvinnerne og internasjonale gjester presenterer sin forskning for hverandre og omverden. På programmet står blant annet foredrag, paneldebatter, et fagsymposium til ære for Holbergprisvinner og den årlige regjeringsbanketten  i Håkonshallen.

Alle arrangementer under Holberguken, med unntak av prisutdelingen og regjeringsbanketten er åpne for alle interesserte og har fri adgang.

Holbergdebatten

Holbergdebatten er en markering av Ludvig Holbergs opplysningstanke og vil søke å finne svar på sentrale samfunnsspørsmål. Debatten arrangeres årlig på Holbergs fødselsdag, 3. desember.

Nominasjon

Professorer og andre vitenskaplig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjonere kan nominere kandidater til Holbergprisen og til Nils Klim-prisen. Nominasjonsfristen er den 15. juni.