Hjem
Click

Om UiB

Fakulteter og institutter

UiB har syv fakulteter med til sammen 54 institutter og sentre. Se oversikten her.

Det humanistiske fakultet


Institutter


Sentre


Det juridiske fakultet


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet


Institutter


Sentre


Det medisinske fakultet

 
Institutter


Sentre


Det psykologiske fakultet


Institutter


Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Institutter


Fakultet for kunst, musikk og design


Institutter


Universitetsmuseet i Bergen


UiB Global
 

SARS-senteret