Hjem

Om UiB

Fakulteter og institutter

UiB har syv fakulteter med til sammen 54 institutter og sentre. Se oversikten her.

Det humanistiske fakultet


Institutter


Sentre


Det juridiske fakultet


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet


Institutter


Sentre


Det medisinske fakultet

 
Institutter


Sentre


Det psykologiske fakultet


Institutter


Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Institutter


Fakultet for kunst, musikk og design


Institutter


Universitetsmuseet i Bergen


UiB Global
 

SARS-senteret