Hjem
Click

Om UiB

Dekaner

Fakultet for kunst, musikk og design
Professor Gerd Tinglum
Det medisinske fakultet
Professor Nina Langeland
Telefon: + 47 55 58 20 87
Det humanistiske fakultet
Professor Margareth Hagen 
Telefon: + 47 55 58 93 77
Det psykologiske fakultet
Professor Jarle Eid
Telefon: + 47 55 58 91 88
Det juridiske fakultet
Professor Asbjørn Strandbakken
Telefon: + 47 55 58 95 82
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Professor Knut Helland
Telefon: + 47 55 58 91 16
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Professor Helge K. Dahle
Telefon: + 47 55 58 48 56
Universitetsmuseet i Bergen
Fagdirektør Henrik von Achen
Telefon:+ 47 55 58 31 20