Hjem
Click

#ORG2022

 

#ORG2022 har som mål å utvikle effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester for UiB. Programmet startet våren 2016 og varer til 2018.

Gjennom fornying og forenkling av tjenestene og tettere samarbeid på tvers av enheter og nivåer, skal programmet frigjøre økonomiske ressurser og tidsressurser for alle tilsattegrupper,  for på den måten å bidra til styrking av UiBs kjerneaktiviteter.

Om programmet

E-læring

UiB lanserar nytt e-læringstilbod hausten 2017

Universitetet i Bergen jobbar no med å utvikle eit e-læringstilbod som gjer tilsette moglegheit til å ta kurs når som helst og kor som helst! Nokre av kursa testast opent i organisasjonen akkurat no! Les om kursa og meld deg som testperson om du er i målgruppa!

#ORG2022

Effektivisering og digitalisering på agendaen

Deling på tvers, effektivisering, digitalisering og felles innkjøp i BOTT-samarbeidet var noen av temaene på informasjonsmøtet om #ORG2022.

#ORG2022

Digitaliseringen gir tids- og kvalitetsgevinster

UiB kan øke kvaliteten på sensurarbeidet, redusere antall klager og samtidig spare ressurser. Dette kommer fram etter at et prosjekt har kartlagt arbeidsprosessene for digital eksamen og sensur.

#ORG2022

Økt bruk av interne utlysninger og hospitering

Intern utlysning blir hovedregel for mange administrative og tekniske stillinger på UiB fra 1. september. Det er avtalt forenklede rutiner for disse tilsettingsprosessene. Prøveordningen er et tiltak som skal øke mobilitet og kompetansedeling, og samtidig spare ressurser.

Intern mobilitet

Bedre samhandling ved intern mobilitet

Universitetsdirektøren oppfordrer ledere og medarbeidere til å øke bruken av intern mobilitet for ansatte i tekniske og administrative stillinger. Økt mobilitet blant ansatte vil gi faglig utvikling, bedre samarbeid på tvers og økt effektivitet.