Hjem

Pensjonistforeningen

Kontor:
Vektergården, Christiesgate 13 2. etg. telefon 55 58 86 10

Trefftid: Tirsdager før møtene kl.11.00-13.00. Vektergården, Christiesgt.13, 2.etasje

E-post: pensjonistforeningen@uib.no

Påmeldinger: Pensjonistforeningen@uib.no eller kontoret tlf. 55588610.

Eventuelt til fung.leder Kari Songstad, tlf. 55311931.

Pensjonistforeningen ved UiB, stiftet i 1997, er møtested for tidligere ansatte ved UiB. Ektefelle/samboer er og velkommen som medlem. Det betales ikke kontingent.

Foreningen har aktive medlemmer fra alle stillingskategorier og driften støttes av UiB. Foreningen har møter/omvisninger med foredrag og temagrupper.

Foreningen driver lesesirkel som foregår på dagtid. 
Det er plass til flere deltakere.

Våre medlemer kan også leie universitetets hytter i perioder de ikke er i bruk av ansatte.

Vi vil be om at alle pensjonister (gamle og nye) selv informerer oss om endring i egen e-post adresse for at vi skal kunne opprettholde kontakt.  

Pensjonistforeningens program vil i framtiden kun bli distribuert elektronisk til våre medlemmer.

Minner om påmeldingsfristen til Skagenturen som er innen 3. april 2018.

Innbetaling skjer til konto 3633.42.94328.

**********************

Onsdag 14. mars 2018 kl. 1300:

Årsmøte:

Orientering om UiB’s framtid v/ass. Univ.dir.Tore Tungodden

Valg

NB: Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes skriftlig til styret (epost: Pensjonistforeningen@uib.noi god tid før årsmøtet.

Sted: Møterom A og B, Museplass 1, underetasjen, inngang fra Prof. Keysersgate

Medlemsmøtet er gratis

Lunsj etter møtet er valgfri og krever påmelding innen fredag 9. mars kl. 13.00. Pris kr.100.-