UiB : Personal- og økonomiavdelingen: Lønnsadministrasjon

 

Skattekort   

Skattekort Del I - Hoveddelen- skal leveres til hovedarbeidsgiver.

Skattekort Del II - Talongen- skal leveres til biarbeidsgiver.

Ved evt. flere arbeidsgivere i samme tidsrom bør hoveddelen av skattekortet leveres der en tjener mest.

Dersom skattekort for gjeldende inntektsår ikke innleveres er arbeidsgiver pålagt å trekke 50 % i skatt .

Dette gjelder og ved overgang til nytt inntektsår selv om vi får gjeldende skatteopplysninger maskinelt overført.

For skattekort (D-nr.) til utenlandske arbeidstakere se Regelsamlingen,
http://www.uib.no/regelsamling/start.shtml