Hjem
  • E-postAshild.Nylund@uib.no
  • Telefon+47 55 58 91 70+47 901 75 935
  • Besøksadresse
    Nygårdsgaten 5, 2. et.
  • Postadresse
    Postboks 7800
    5020 Bergen

Kommunikasjon og formidling om eksternfinansierte prosjekter og søknader - BOA-team

Kommunikasjonsrådgiver for organisasjonsutviklingsprogrammet #ORG2022

UiBs samarbeid med BIFF

Implementering av European Charter and Code for Researchers

Digital Myldredag 4. oktober

Masterprogram i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon fra BI.

Cand.mag med statsvitenskap, engelsk og offentlig rett fra UiO og UiB.
Kommunikasjonsfag fra HiB.

Allsidig erfaring med informasjon og kommunikasjon fra Telenor, HiB og UiB.

#ORG2022 - sekretariatet

BOA-team i Kommunikasjonsavdelingen - kommunikasjonsstøtte til søknader

Twitter