Gå til innhold
English A A A
Forskerprofil

Åsa Hammar

professor

Det psykologiske fakultet

Depresjon og funksjon (MCF)

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Stilling: professor

Telefon: 55 58 62 12

E-post:

Besøksadresse: Jonas Lies vei 91

 

Hammar er leder for forskergruppen Bergen Mood and Cognitive Function group (MCF) som har inkludert flere doktorgradskandidater hvor alle jobber med problemstillinger som omhandler alvorlig depresjon, kognitiv fungering og longitudinelle studier. Hammar er prosjektleder for samtlige studier og datainnsamlingen har foregått i tre store hovedstudier. Den første studien er en av litteraturenes lengste oppfølgingsstudier innenfor en pasientgruppe som er rammet av gjentagende depresjoner og denne kartlegger kognitiv fungering over en 10 års periode, og ser blant annet på sammenhengen mellom kognitiv svikt og dagliglivets fungering.  Det andre hovedprosjektet er en longitudinell studie som inkluderte pasienter med gjentagende depresjon og kartla kognitive fungering med både eksperimentelle og standardiserte nevropsykologiske tester, cortisol målinger med deksamethasone og fMRI. Det tredje hovedprosjektet er et av de første på verdens basis som samler inn en pasientgruppe av førstegangs deprimerte pasienter og følger dem over tid. Også her samles inn data om kognitiv fungering, cortisol og emosjonelle informasjonsprosessering. Flere funne er generert fra disse datamaterialene og publisert i internasjonale journaler. Et nytt hovedprosjekt er i gang med å samle inn data fra pasienter som er symptomfrie fra depresjon og i remisjon.  I tillegg er Hammar samarbeidspartner i diverse prosjekt som undersøker barn med autisme, pasienter med angst, bipolare pasienter som mottar ECT behandling, biologiske markører hos ungdommer som overlevet Utøya massakren.

 

 

 

Professor i klinisk nevropsykologi. PhD

Spesialist i klinisk nevropsykologi, (NPF)

ACADEMIC DEGREE 

2006                Specialist in Clinical Neuropsychology (NPF)

2003                PhD/Dr. psychol, Faculty of Psychology, University of Bergen, Norway. Title of thesis: Major depression and cognitive dysfunction- An experimental study of the cognitive effort hypothesis. Supervisor: Professor Kenneth Hugdahl.

1996                Cand. psychol, Faculty of Psychology, University of Bergen (UiB), Norway 

 

ACADEMIC AND SCIENTIFIC POSITIONS 

2012 -              Professor in Clinical neuropsychology, Department of Biological and Medical Psychology (IMBP), UiB, Norway

2003-               20% Clinical position at The Division of Psychiatry, Haukeland University Hospital

2003-2012       Associate professor in Clinical neuropsychology, IMBP, UiB, Norway

2002                Assistant professor, Section for Clinical Neuropsychology, IMBP, UiB, Norway

1998-1999       Specialpsychologist, Section for Rehabilitation, Neurological Division, Haukeland University Hospital

1993-1996       50% Research assistant, IMBP, UiB, Norway

INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES

2013-2017       Faculty board member, Faculty of Psychology, UiB, Norway

2013–present   Head of Clinic, Neuropsychological Polyclinic, UiB, Norway

2011-present     Board Member, MoodNet, Regional Research Network on Mood Disorders, Helse Vest, Norway

2008-2009       Head of Clinic, Neuropsychological Polyclinic, UIB, Norway

2006-2008       Faculty board member, Faculty of Psychology, UiB, Norway

2006-2007       Head of department, IMBP, UiB, Norway

1999-2006       Member of the Faculty Committee for Research and PhD training, Faculty of Psychology, UiB, Norway

 

 

 

Publikasjoner i Cristin

List of publications from last five years

 Hammar, Å. & Schmid, M. (2013) Visual memory performance in patients with major depression -a nine months follow- up, Applied Neuropsychology: Adult, 0: 1-5 DOI: 10.1080/09084282.2012.670170

Schmid, M & Hammar, Å. (2013a) Cognitive function in first episode major depressive disorder: Poor inhibition and semantic fluency performance, Cognitive Neuropsychiatry, DOI:10.1080/13546805.2012.754748

Hovland, A., Pallesen, S., Hammar, Å Lill-Hansen, A., Thayer, J. F., Sivertsen, B Tarvainen M.P. & Nordhus I. H. (2013) Subjective Sleep Quality in Relation to Inhibition and Heart Rate Variability in patients with Panic Disorder, Journal of Affective Disorders Jan 21. pii: S0165-0327(12)00850-6. doi: 10.1016/j.jad.2012.12.017.

Hansson, P., Murison, R., Lund, A. & Hammar, Å. (2013) Cognitive inhibition and cortisol in recurrent major depression, PsyCh Journal- DOI: 10.1002/pchj.29

Kessler, U., Schoeyen, H., Andreassen, O. A., Eide, G.E., Hammar, Å., Malt, U., Oedegaard, K. J., Morken, G., Sundet, K., & Vaaler, A., (2013) Neurocognitive profiles in treatment resistant bipolar I and bipolar II disorder depression. BMC Psychiatry. 2013 Apr 4;13:105. doi: 10.1186/1471-244X-13-105.

Gjerde, P., B., Schmid, M., Hammar, Å., & Wester, K.,T. (2013) Intracranial arachnoid cysts: impairment of higher cognitive functions and postoperative improvement. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 5:21.DOI: 10.1186/1866-1955-5-21

Schmid, M. & Hammar, Å. (2013b) A follow-up study of first episode major depressive disorder. Impairment in inhibition and semantic fluency – potential predictors for relapse? Frontiers in Psychology, 4, 1-13. Doi: 10.3389/fpsyg.2013.00633

Hammar, Å., & Årdal, G. (2013) Verbal memory functioning in recurrent depression during partial remission and remission, -Frontiers in Psychology, vol.4 art.665, doi: 10.3389/fpsyg.2013.00652

Hammar, Å., & Årdal, G. (2012) Effortful information processing in patients with major depression - A 10-year follow-up study. Psychiatry Research 198, 420-423. doi:10.1016/j.psychres.2011.11.020

Strand , M., Sætrevik, B. Lund, A.  & Hammar, Å.  (2012) The relationship between residual symptoms of depression and emotional information processing, Nord J Psychiatry; Early Online:1–7.

Strand, M,. Oram, M.W.  & Hammar, Å. (2012) Information processing in Major Depression remission and partial remission: faces come first, Applied Neuropsychology: Adult, 0:1-10 doi: 10.1080/09084282.2012.670159

Årdal, G, Lund, A. & Hammar, Å. (2012) Health-related quality of life in recurrent major depressive disorder-a 10-year follow-up study Nord J Psychiatry; Early online:1-5,DOI: 10.3109/08039488.2012.746730

Hammar, Å. Kildal, A. B. & Schmid, M. (2012) Information processing in first episode depression,Scandinavian Journal of Psychology 53, 445–449.

Hovland, A., Pallesen, S., Hammar, Å., Lill-Hansen, A., Thayer, J. F., Tarvainen M.P. & Nordhus I. H. (2012) The Relationships among Heart Rate Variability, Executive Functions, and Clinical Variables in Patients with Panic Disorder, International Journal of Psychophysiology

Årdal, G & Hammar, Å. (2011) Is impairment in cognitive inhibition in the acute phase of Major Depression irreversible?  Results from a 10 year follow up study. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice,  84, 141–150. Doi: 10.1348/1 47608310X502328

Hammar, Å., Strand, M., Årdal, G., Schmid, M., Lund, A. & Elliott, R. (2011) Testing the cognitive effort hypothesis of cognitive impairment in major depression.  Nordic Journal of Psychiatry. Feb;65(1):74-80. Epub 2010 Jun 21., doi: 10.3109/08039488.2010.494311

Hammar, Å., Isaksen, L., Schmid, M., Årdal, G.,& Strand, M. (2011) MDD patients show intact memory performance when given optimal conditions. Applied Neuropsychology, 18: 191–196, doi: 10.1080/09084282.2011.595445

Schmid, M., Strand, M., Årdal, G. Lund, A. & Hammar, Å. (2011) Specific impairment in inhibition and semantic fluency in a follow up study of recurrent Major Depression. Archives of Clinical Neuropsychology. Doi:10.1093/arclin/acr048

Hammar, Å., Sørensen, L., Årdal, G., Ødegaard, K., Kroken, R. , Roness, A.,  & Lund, A. (2010) Enduring cognitive dysfunction in unipolar major depression: A test-retest study using the Stroop-paradigm. Scandinavian Journal of Psychology.  Aug;51(4):304-8. Epub 2009 Dec 23.doi: 10.1111/j.1467-9450.2009.00765x-2009-

Eichele, H., Eichele, T., Hammar, A., Freyberger, H. J., Hugdahl, K., & Plessen, K. J. (2009). Go/NoGo Performance in Boys with Tourette Syndrome. Child Neuropsychology, 1-7. Doi: 10.1080/09297040903150182

Hammar, Å. & Årdal, G. (2009). Cognitive functioning in major depression – a summary. Frontier Human Neuroscience 3:26. Doi:10.3389/neuro.09.026.2009

 

 

Project Title

Funding source

Amount

(Euros)

Period

PI

Cognitive function and emotional information processing in recurrent MDD- PhD- project 

The National Program for Integrated Clinical Specialist and PhD-training for Psychologists, Norway

400 000

2004-2012

Hammar

Major depression, cognitive function and cortisol- including PhD project

Research Council of Norway

400 000

2006-2013

Hammar

fMRI study Depression and function

Helse Vest, Mood Net, Norway

8 670

2009

Hammar

Cognitive function and emotional information processing in first episode MDD

Helse Vest, Mood Net, Norway

48 500

2011

Hammar

Cognitive function in recurrent MDD- a 8-10 year follow up

Faculty of Psychology, University of Bergen

8 000

2008

Hammar

Cognitive functioning in first episode MDD patients- a five year follow-up

Helse Vest, MoodNet

53 300

2014-2014

Hammar

The neurocognitive profile in remitted MDD patients

Helse Vest, Mood Net, Strategic funds

 

46 700

2012-2014

Hammar

Longitudinal studies of major Depression Disorder and cognitive functioning and emotional information processing: predictors for relapse?- PhD project

Research Council of Norway

400 000

2008-2015

Hammar