Hjem
 • E-postAnette.Iversen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 98 94
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
  Rom 
  566
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem

Kunnskap og kompetanse i kommunal barneverntjeneste

Tverrfaglig samarbeid: barnevern - skole

Resiliens

Johnsen, A., Ortiz-Barreda, G., Rekkedal, G., & Iversen, A. C. (2017). Minority children and academic resilience in the Nordic welfare states. International Journal of Migration, Health and Social Care. doi:https://doi.org/10.1108/IJMHSC-11-2015-0050. Fulltekst: http://www.emeraldinsight.com/eprint/JYVB7ZX8SGB5NHPWHB7H/full

Fylkesnes, M. K., Iversen, A. C., & Nygren, L. Negotiating deficiency: Exploring ethnic minority parents' narratives about encountering child welfare services in Norway. Child & Family Social Work, n/a-n/a. doi:10.1111/cfs.12400 Fulltekst:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cfs.12400/epdf

Skilbred, D. T., Iversen, A. C., & Moldestad, B. (2017). Successful Academic Achievement Among Foster Children: What Did the Foster Parents Do? Child Care in Practice, 23(4), 356-371. doi:10.1080/13575279.2016.1188764

Brattabø, I. V., Iversen, A. C., Åstrøm, A. N., & Bjørknes, R. (2016). Experience with suspecting child maltreatment in the Norwegian public dental health services, a national survey. Acta Odontologica Scandinavia, 1-7. Fulltekst:http://www.tandfonline.com/eprint/btwP8VVY2x9mtp7AdhTi/full

Elisabeth Hesjedal, Hilde Hetland, Anette Christine Iversen & Terje Manger(2015): Interprofessional collaboration as a means of including children at risk: an analysis of Norwegian educational policy documents, International Journal of Inclusive Education, DOI:10.1080/13603116.2015.1057241 http://www.tandfonline.com/eprint/CQmka9bGB5mKaQx35ZDj/full

Iversen, AC & Heggen, K. (2015) Child welfare workers use of knowledge in their daily work. European Journal of Social work p 1-17. http://www.tandfonline.com/eprint/gcdw5fQPMEjYf6vyxUrc/full

Hetland, H., Iversen, A. C., Eikeland, O. J., & Manger, T. (2014). Former welfare clients in prison: education and self-reported learning problems. European Journal of Social Work, 1-13. doi: 10.1080/13691457.2014.897219 http://www.tandfonline.com/eprint/NuH8n7TaHiVE3UdMNMcU/full

Hesjedal, E., Hetland, H., & Iversen, A. C. (2013). Interprofessional collaboration: self-reported successful collaboration by teachers and social workers in multidisciplinary teams. Child & Family Social Work, n/a-n/a. doi: 10.1111/cfs.12093

Rød, P. A., Iversen, A. C., & Underlid, K. (2012). The child welfare service's assessments in custody cases that involve minors. European Journal of Social Work, 1-19. doi: 10.1080/13691457.2012.709484

Iversen, A. C., Hetland, H., Havik, T., & Stormark, K. M. (2010). Learning difficulties and academic competence among children in contact with the child welfare system. Child & Family Social Work, 15(3), 307-314. doi: DOI 10.1111/j.1365-2206.2009.00672.x

Holsen, I., Iversen, A. C., & Smith, B. H. (2009). Universal Social Competence Promotion Programme in School: Does it Work for Children with Low Socio-Economic Background? Advances in School Mental Health Promotion, 2(2), 51-60. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1754730X.2009.9715704.

Tidsskriftartikler
 • Johnsen, Anja; Ortiz-Barreda, Gaby; Rekkedal, Guro; Iversen, Anette Christine. 2017. Minority children and academic resilience in the Nordic welfare states. International Journal of Migration, Health and Social Care. doi: https://doi.org/10.1108/IJMHSC-11-2015-0050
 • Brattabø, Ingfrid Vaksdal; Iversen, Anette Christine; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Bjørknes, Ragnhild. 2016. Experience with suspecting child maltreatment in the Norwegian public dental health services, a national survey. Acta Odontologica Scandinavica. 74: 626-632. doi: 10.1080/00016357.2016.1230228
 • Hesjedal, Elisabeth; Iversen, Anette Christine; Bye, Hege Høivik; Hetland, Hilde. 2016. The use of multidisciplinary teams to support child welfare clients [Bruken av ansvarsgrupper for å støtte barnevernsbarn]. European Journal of Social Work. 19: 841-855. doi: 10.1080/13691457.2015.1084268
 • Skilbred, Dag Tore; Iversen, Anette Christine; Moldestad, Bente. 2016. Successful academic achievement among foster children: what did the foster parents do? Child Care in Practice. 23: 356-371. doi: 10.1080/13575279.2016.1188764
 • Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Bjørknes, Ragnhild; Nygren, Lennart. 2015. Frykten for barnevernet. En undersøkelse av etniske minoritetsforeldres oppfatninger. Norges Barnevern. 92: 80-96.
 • Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Hollekim, Ragnhild. 2015. Tar du ballen, Solveig Horne? Bergens Tidende. Publisert 2015-07-19.
 • Hesjedal, Elisabeth; Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine. 2015. Interprofessional collaboration: self-reported successful collaboration by teachers and social workers in multidisciplinary teams. Child & Family Social Work. 20: 437-445. Publisert 2013-09-01. doi: 10.1111/cfs.12093
 • Hesjedal, Elisabeth; Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine; Manger, Terje. 2015. Interprofessional collaboration as a means of including children at risk: an analysis of Norwegian educational policy documents. International Journal of Inclusive Education. 19: 1280-1293. doi: 10.1080/13603116.2015.1057241
 • Iversen, Anette Christine; Heggen, Kåre. 2015. Child welfare workers use of knowledge in their daily work. European Journal of Social Work. 1-19. doi: 10.1080/13691457.2015.1030365
 • Johnsen, Anja; Iversen, Anette Christine; Lie, Stein Atle; Sandbæk, Mona. 2015. Does Poverty in a Scandinavian Welfare State Influence School Competence in Adolescents? Poverty & Public Policy. 7: 277-297. Publisert 2015-09-21. doi: 10.1002/pop4.106
 • Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine; Eikeland, Ole Johan; Manger, Terje. 2014. Former welfare clients in prison: education and self-reported learning problems. European Journal of Social Work. 14 sider. doi: 10.1080/13691457.2014.897219
 • Skilbred, Dag Tore; Iversen, Anette Christine. 2014. Unge voksne som har bodd i fosterhjem og tatt høyere utdanning: suksessfaktorer? Norges Barnevern. 91: 160-176.
 • Rød, Per Arne; Iversen, Anette Christine; Underlid, Kjell. 2013. The child welfare service's assessments in custody cases that involve minors. European Journal of Social Work. 16: 470-488. doi: 10.1080/13691457.2012.709484
 • Skilbred, Dag Tore; Iversen, Anette Christine; Jakobsen, Reidar. 2013. Tverretatlig samarbeid om kartlegging og tiltak. Fontene forskning. 02. 4-18.
 • Iversen, Anette Christine; Hetland, Heidi; Havik, Toril; Stormark, Kjell Morten. 2010. Learning difficulties and academic competence among children in contact with the child welfare system. Child & Family Social Work. 15: 307-314. doi: 10.1111/j.1365-2206.2009.00672.x
 • Holsen, Ingrid; Iversen, Anette Christine; Smith, Brian H. 2009. Universal Social Competence Promotion Programme in School: Does it Work for Children with Low Socio-Economic Background? Advances in School Mental Health Promotion. 2: 51-60.
 • Sandanger, O; Sandanger, Øystein; Ryan, Liv; Bohnhorst, Janne Øvrebø; Iversen, AC; Iversen, Ann-Charlotte; Husebye, Harald; Halaas, O; Halaas, Øyvind; Landrø, Linn; Aukrust, Pål; Frøland, Stig S.; Elson, Greg; Visintin, Alberto; Øktedalen, Olav; Damås, Jan Kristian; Damas, JK; Sundan, Anders; Golenbock, Douglas T.; Espevik, Terje. 2009. IL-10 Enhances MD-2 and CD14 Expression in Monocytes and the Proteins Are Increased and Correlated in HIV-Infected Patients. Journal of Immunology. 182: 588-595.
 • Tjomsland, Hege Eikeland; Wold, Bente; Iversen, Anette Christine. 2009. The Norwegian Network of Health Promoting Schools: A three-year follow-up study of teacher motivation, participation and perceived outcomes. Scandinavian Journal of Educational Research. 53: 89-102. doi: 10.1080/00313830802628364
 • Iversen, Anette Christine; Havik, Toril; Jakobsen, Reidar; Stormark, Kjell Morten. 2008. Psykiske vansker hos hjemmeboende barn med tiltak fra barnevernet. Norges Barnevern. 85: 3-9.
 • Iversen, Anette Christine; Holsen, Ingrid. 2008. Inequality in health, psychosocial resources and health behavior in early adolescence: The influence of different indicators of socioeconomic position. Child Indicators Research. 1: 291-302. doi: 10.1007/s12187-008-9015-5
 • Iversen, Anette Christine; Hetland, Hilde; Wiium, Nora. 2007. Hvilken betydning har personlige og strukturelle faktorer for gjennomføring av mastergrad? UNIPED (Tromsø). 30: 5-14.
 • Iversen, Anette Christine; Jakobsen, Reidar; Havik, Toril; Hysing, Mari; Stormark, Kjell Morten. 2007. Mental Health Problems among Child Welfare Clients Living at Home. Child Care in Practice. 13: 387-399. doi: 10.1080/13575270701488790
 • Skilbred, Dag Tore; Havik, Toril; Iversen, Anette Christine. 2007. Økt deltakelse i barneverntjenestens undersøkelser: Synspunkter og erfaringer. Norges Barnevern. 4.
 • Iversen, Anette Christine; Kraft, Pål. 2006. Does socio-economic status and health consciousness influence how women respond to health related messages in media? Health Education Research. 21: 601-610.
 • Iversen, Anette Christine. 2005. Sosiale forskjeller i helseadferd og oppfatninger. Forebygging.no. Publisert 2005-11-01.
 • Leganger, Anette; Kraft, Pål. 2003. Control constructs: do they mediate the relationship between eduactional attainment and health behaviour? Journal of Health Psychology. 8: 361-372.
 • Leganger, Anette; Kraft, Pål; Røysamb, Espen. 2000. Perceived self-efficacy in health behaviour research: Conceptualisation, measurement and correlates. Psychology and Health. 15: 51-69.
Rapporter/avhandlinger
 • Iversen, Anette Christine; Samdal, Oddrun. 2006. Evaluering av "Spis mer" : et tiltaksprogram for å stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant skolebarn / Anette Christine Iversen og Oddrun Samdal. HEMIL-rapport. 2006: 2. Bergen : Universitet i Bergen, HEMIL-senteret, 2006..
 • Iversen, Anette Christine. 2005. Social differences in health behaviour: the motivational role of perceived control and coping. Institutt for Utdanning og Helse, Universitetet i Bergen. 150 sider.
Bokkapitler
 • Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje. 2010. Former welfare clients in prison: a focus on education. KAPITTEL 11 - Education and Care, sider 478-479. I:
  • Knorth, Erik J.; Knorth, Erik J.; Kalverboer, Margrite; Kalverboer, Margrite; Boendermaker, Leonieke; Boendermaker, Leonieke. 2010. Inside out : how interventions in child and family care work : an international source book. Garant. 661 sider. ISBN: 978-90-441-2697-6.
 • Iversen, Anette Christine; Hetland, Hilde; Havik, Toril. 2010. Learning difficulties and competence in school. Kapittel 10, sider 473-475. I:
  • Knorth, Erik J.; Knorth, Erik J.; Kalverboer, Margrite; Kalverboer, Margrite; Boendermaker, Leonieke; Boendermaker, Leonieke. 2010. Inside out : how interventions in child and family care work : an international source book. Garant. 661 sider. ISBN: 978-90-441-2697-6.
 • Iversen, Anette Christine; Hetland, Hilde; Havik, Toril. 2010. Learning difficulties and competence in school. KAPITTEL 11, sider 473-475. I:
  • Knorth, Erik J.; Knorth, Erik J.; Kalverboer, Margrite; Kalverboer, Margrite; Boendermaker, Leonieke; Boendermaker, Leonieke. 2010. Inside out : how interventions in child and family care work : an international source book. Garant. 661 sider. ISBN: 978-90-441-2697-6.
 • Iversen, Anette Christine; Havik, Toril; Jakobsen, Reidar; Stormark, Kjell Morten. 2008. How is the mental health situation of children receiving assistance from child welfare service? KAPITTEL 17, sider 264-266. I:
  • Canali, Cinzia; Vecchiato, Tizinao; Whittaker, James K. 2008. Assessing the "evidence-base" of intervention for vulnerable children and their families. 594 sider. ISBN: 88-88843-24-8.
 • Skilbred, Dag Tore; Iversen, Anette Christine; Havik, Toril. 2008. Assessments in Child Welfare Service. Experiences from a model inspired by empowerment and network thinking. KAPITTEL 34, sider 530-532. I:
  • Canali, Cinzia; Vecchiato, Tizinao; Whittaker, James K. 2008. Assessing the "evidence-base" of intervention for vulnerable children and their families. 594 sider. ISBN: 88-88843-24-8.
 • Iversen, Anette Christine. 2004. Innføring av kvalitetsreformen ved Helsefag Hovedfag, Studieretning helsefremmende arbeid/helsepsykologi. Kapittel. I:
  • Nordmo, Ivar. 2004. Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen: Bidrag fra deltakerne i Utviklingsprogram i Universitetspedagogikk. 197 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Masteroppgaver i barnevern:

Silje Øverland Risøy (2015): Tannhelsetjenestens erfaringer med meldeplikten til barneverntjenesten. en kvalitativ intervjustudie. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen.

Cathrin Myrold (2015) Hvordan beskriver barnevernsarbeidere tverretatlig samarbeid med tannhelsetjenesten? Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen

Eva Ekblom (2014): Jobbengasjement i barnevernet. Hvordan kan barnevernet beholde opparbeidet kompetanse og erfarne, engasjerte medarbeidere? En kvalitativ intervjuundersøkelse av erfarne barnevernsansatte. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/8051

Elisabeth T Jørgensen (2014): Når barn bor i fosterhjem. Foreldres opplevelse av samvær. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen

Suzanne Madeleine Nicolaysen (2013): Kompetanse og mestring i barneverntjenesten. En kartleggingsundersøkelse blant kommunale barnevernsarbeidere på Vestlandet. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/7210

Rakel Aasheim (2012): Psykisk helse blant barnevernsbarn. En studie av psykiske vansker målt med kartleggingsverktøyet Strengths and Difficulties Questionaire. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen URI:http://hdl.handle.net/1956/7476

Silje Oppedal (2011): Fosterforeldres opplevelse av matchingprosessen: ”Det var noe som skjedde – det sa pang” Masteroppgave Barnevern, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/5736