Hjem
Click
Ankica Babics bilde

Ankica Babic

Førsteamanuensis
 • E-postAnkica.Babic@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 39
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom: 
  518
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5007 Bergen

Mitt forskningsområde er medisinsk informatikk og omfatter prosjekter som utføres i samarbeid med helsepersonell og medisinske eksperter. Målet kan f.eks være å hente kunnskap fra medisinske data eller å forbedre informasjonsflyten i helsesektoren. Informasjonssystemene som blir evaluert, designet og utviklet i denne forskningen kan være web-baserte, databaser eller mobile applikasjoner.

Utvalgte publikasjoner
 • Andersen, Per-Øivind Berg; Babic, Ankica. 2014. Self-reporting for bipolar patients through smartphone. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings. 41: 1358-1361. doi: 10.1007/978-3-319-00846-2_336
 • Kanza, Grace Benjamin; Babic, Ankica. 2014. Data mining in cancer registries: A case for design studies. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings. 41: 1417-1420. doi: 10.1007/978-3-319-00846-2_351
 • Berntsen, Eirik; Babic, Ankica. 2014. Information System for Postmarket Surveillance of Total Joint Prostheses.
 • Gharehbaghi, Arash; Ask, Per; Babic, Ankica. 2015. A pattern recognition framework for detecting dynamic changes on cyclic time series. Pattern Recognition. 48: 696-708. doi: 10.1016/j.patcog.2014.08.017

Jeg har undervist og forelest i emner på bachelor- og masternivå, blant andre:

 • Grunnkurs i informasjonsvitskap (INFO100)
 • Samfunnsvitskaplege tenkemåtar (SV100)
 • Datahåndtering (INFO125)
 • Systemutvikling (INFO212)
 • Prosjektarbeid og forskingsdesign (INFOMEVI300)
 • Data Architectures for Information Retrieval and Web Intelligence (INFO323)
 • Advanced Topics in Artificial Intelligence (INFO381)
Tidsskriftartikler
 • Babic, Ankica; Hucikova, Anezka. 2016. Overcoming constraints in healthcare with cloud technology. Studies in Health Technology and Informatics. 226: 165-168. doi: 10.3233/978-1-61499-664-4-165
 • Babic, Ankica; Knudsen, Greger Siem. 2016. Identifying dyscalculia symptoms related to magnocellular reasoning using smartphones. Studies in Health Technology and Informatics. 226: 229-232. doi: 10.3233/978-1-61499-664-4-229
 • Hucíková, Anežka; Babic, Ankica. 2016. Cloud computing in healthcare: A space of opportunities and challenges. Studies in Health Technology and Informatics. 221: 122. doi: 10.3233/978-1-61499-633-0-122
 • Gharehbaghi, Arash; Ask, Per; Babic, Ankica. 2015. A pattern recognition framework for detecting dynamic changes on cyclic time series. Pattern Recognition. 48: 696-708. doi: 10.1016/j.patcog.2014.08.017
 • Gharehbaghi, Arash; Ask, Per; Nylander, Eva; Janerot-Sjöberg, Birgitta; Ekman, Inger; Lindén, Maria; Babic, Ankica. 2015. A hybrid model for diagnosing sever aortic stenosis in asymptomatic patients using phonocardiogram. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings. 51: 1006-1009. doi: 10.1007/978-3-319-19387-8_245
 • Kanza, Grace Benjamin; Babic, Ankica. 2015. Agile development for smart user interfaces to cancer registries. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings. 45: 711-714. doi: 10.1007/978-3-319-11128-5_177
 • Andersen, Per-Øivind Berg; Babic, Ankica. 2014. Self-reporting for bipolar patients through smartphone. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings. 41: 1358-1361. doi: 10.1007/978-3-319-00846-2_336
 • Babic, Ankica; Peterzén, Bengt; Lönn, Urban; Ahn, Henrik C. 2014. Case Based Reasoning in a web based decision support system for thoracic surgery. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings. 41: 1413-1416. doi: 10.1007/978-3-319-00846-2_350
 • Kanza, Grace Benjamin; Babic, Ankica. 2014. Data mining in cancer registries: A case for design studies. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings. 41: 1417-1420. doi: 10.1007/978-3-319-00846-2_351
 • Sørheim, Helen; Babic, Ankica. 2014. Digital diary for persons with psychological disorders using interaction design. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings. 41: 1390-1393. doi: 10.1007/978-3-319-00846-2_344
 • Babic, Ankica; Berg Andersen, Per-Øivin. 2013. Mobile-supported life charting for bipolar patients - user requirements study. Studies in health technology and informatics. 2013;192:1111: 1111-1111.
 • Babic, Ankica; Berntsen, Eirik. 2013. Cherry: mobile application for children with cancer. Studies in health technology and informatics. 1168-1168.
Rapporter/avhandlinger
 • Babic, Ankica. 2011. LiU-IMT-R-0047: Reading into the end points and clinical outcomes. Linköping University, Linköping Sweden. 50 sider.
 • Babic, Ankica. 2011. LiU-IMT-R-0048: AssistMe System: A Web-based system for data mining in the thoracic surgery domain. Linköping University, Linköping Sweden. 50 sider.
Bokkapitler
 • Babic, Ankica; Hucikova, Anezka. 2016. Cloud Technology:Empowering Healthcare Organizations. KAPITTEL. I:
  • Hofdijk, Jacob; Séroussi, Brigitte; Lovis, Christian; Ehrler, Frederic; Sieverink, Floor; Ugon, Adrien; Hercigonja-Szekeresr, Mira. 2016. Transforming Healthcare with the Internet of Things. IOS Press. 136 sider. ISBN: 978-1-61499-633-0.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper