Hjem
Click
Arild Aakviks bilde

Arild Aakvik

Professor
 • E-postArild.Aakvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 39+47 959 17 635
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgate 14
  Rom: 
  414
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5007 BERGEN
Tidsskriftartikler
 • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil. 2015. Prioritization and the elusive effect on welfare - A Norwegian health care reform revisited. Social Science and Medicine. 128: 290-300. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.01.044
 • Aakvik, Arild; Risa, Alf Erling. 2015. Slik virker pensjonsreforma. Aftenposten Innsikt. Publisert 2015-03-26.
 • Aakvik, Arild. 2014. Nav-reformen ga færre i jobb og flere på trygd. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2014-05-13.
 • Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Jacobsen, Karl. 2012. Intergenerational earnings mobility revisited: estimates based on lifetime earnings. The Scandinavian Journal of Economics. 114: 1-23. doi: 10.1111/j.1467-9442.2011.01672.x
 • Aakvik, Arild; Tjøtta, Sigve. 2011. Do collective actions clear common air? The effect of international environmental protocols on sulphur emissions. European Journal of Political Economy. 27: 343-351. doi: 10.1016/j.ejpoleco.2010.12.001
 • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul. 2010. Does variation in general practitioner (GP) practice matter for the length of sick leave? A multilevel analysis based on Norwegian GP-patient data. Social Science and Medicine. 70: 1590-1598. doi: 10.1016/j.socscimed.2010.01.031
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2010. Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. European Economic Review. 54: 483-500. doi: 10.1016/j.euroecorev.2009.09.001
 • Mæstad, Ottar; Torsvik, Gaute; Aakvik, Arild. 2010. Overworked? On the relationship between workload and health worker performance. Journal of Health Economics. 29: 686-698. doi: 10.1016/j.jhealeco.2010.05.006
 • Carlsen, Benedicte; Aakvik, Arild; Norheim, Ole Frithjof. 2008. Variation in practice: A questionnaire survey of how congruence in attitudes between doctors and patients influences referral decisions. Medical decision making. 28: 262-268. doi: 10.1177/0272989X07311751
 • Aakvik, Arild; Dahl, Svenn-Åge. 2006. Transitions to employment from labour market enterprises in Norway. International Journal of Social Welfare. 15: 121-130.
 • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge. 2006. Access to Primary Health Care and Health Outcomes: The Relationships between GP Characteristics and Mortality Rates. Journal of Health Economics. 25: 1139-1153.
 • Carlsen, Benedicte; Aakvik, Arild. 2006. Patient involvement in clinical decision making: the effect of GP attitude on patient satisfaction. Health Expectations. 9.
 • Aakvik, Arild; Heckman, James J.; Vytlacil, Edward J. 2005. Estimating treatment effects for discrete outcomes when responses to treatment vary: an application to Norwegian vocational rehabilitation programs. Journal of Econometrics. 125: 15-51.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell G.; Vaage, Kjell. 2005. Educational Attainment and Family Background. The German Economic Review. 6: 377-394.
 • Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar. 2005. Educational Attainment and Family Budget Constraints. The German Economic Review. 6: 377-394.
 • Aakvik, Arild. 2004. Velferdsstatens økonomi. Sosiologisk Tidsskrift. 12: 103-108.
 • Aakvik, Arild. 2004. [Anmeldelse] Peder Martin Lysestøl og Eilef A. Meland. Velferdsstatens økonomi. Sosiologisk Tidsskrift. 12: 103-108.
 • Aakvik, Arild; Vaage, Kjell; Dahl, Svenn-Åge. 2004. Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 21: 13-20.
 • Aakvik, Arild; Vaage, Kjell; Dahl, Svenn-Åge. 2004. Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 21: 13-20.
 • Aakvik, Arild. 2003. Estimating the employment effects of education for disabled workers in Norway. Empirical Economics. 28: 515-533.
 • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil. 2003. A low-key social insurance reform - effects of multidisciplinary outpatient treatment for back pain patients in Norway. Journal of Health Economics. 22: 747-762.
 • Aakvik, Arild; Kjerstad, Egil. 2003. Skill formation among vocational rehabilitation clients - public policy vs private incentives. Education Economics. 11: 219-237.
 • Aakvik, Arild. 2001. Bounding a matching estimator: the case of a Norwegian training program. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 63: 115-143.
 • Aakvik, Arild. 2001. Heckman opptatt av utdanningsreformer. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2001-12-10.
 • Aakvik, Arild. 1994. Overgangen fra attføring til arbeid. Sosialøkonomen. 48: 16-18.
Rapporter/avhandlinger
 • Aakvik, Arild; Lillebø, Otto Sevaldson; Holmås, Tor Helge. 2016. Spousal responses to health shocks. Working paper. 20 sider.
 • Aakvik, Arild; Torsvik, Gaute. 2015. Productivity Dynamics and Sickness Absence around Childbirth. Working paper, Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 30 sider.
 • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil. 2014. Prioritization and the Elusive Effect on Welfare - A Norwegian Health Care Reform Revisited. Institutt for økonomi. 30 sider.
 • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin. 2014. Evaluating a National Labour and Welfare Administration Reform (NAV). Institutt for økonomi, Bergen. 40 sider.
 • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul. 2008. Does variation in GP practice matter for the length of sickness absenteeism? A multilevel analysis based on Norwegian GP--patient data. Dept. of Economics, UiB, Bergen, Norway. 23 sider.
 • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul. 2008. Does variation in GP practice matter for the length of sickness absenteeism? A multilevel analysis based on Norwegian GP--patient data. Dept. of Economics, UiB, Bergen, Norway. 23 sider.
 • Nilsen, Øivind Anti; Aakvik, Arild; Vaage, Kjell; Jacobsen, Karl Åge. 2008. Sources of measurement errors in earnings data: new estimates of intergenerational elasticities. Institutt for samfunnsøkonomi, NHH, Bergen. 23 sider.
 • Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Jacobsen, Karl. 2008. Sources of measurement errors in earnings data: New estimates of intergenerational elasticities. Department of Economics Working Paper Series 04-2008. 20 sider.
 • Grasdal, Astrid; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Dahl, Svenn-åge. 2007. Kunnskapsoversikt om insentiv- og fordelingsvirkninger av trygdeordninger for midlertidig inntektssikring ved sykdom, rehabilitering, attføring og uførhet. Institutt for økonomi, UiB. 45 sider.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell G.; Vaage, Kjell. 2005. Educational attainment and family background. 10. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole, Bergen. 21 sider.
 • Aakvik, Arild; Dahl, Svenn-Åge; Vaage, Kjell. 2004. Late careers and career exits in Norway. Universitetet i Bergen, Gruppe for trygdeøkonomi, Bergen. 20 sider.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. Working Papers in Economics. 08/03. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 38 sider.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. Discussion Paper Series. 4088. Centre for Economic Policy Analysis (CEPR), London. 38 sider.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. Disussion Paper Series. 815. Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn. 38 sider.
 • Salvanes, Kjell G.; Aakvik, Arild; Vaage, Kjell. 2002. Measuring the heterogeneity in the returns to education using different educational reforms. 26. Institutt for samfunnsøkonomi. Norges Handelshøyskole, Bergen. 31 sider.
 • Salvanes, Kjell Gunnar; Aakvik, Arild; Vaage, Kjell. 2002. Measuring the heterogeneity in the returns to education using different educational reforms. Discussion Paper. 26. Institutt for samfunnsøkonomi. Norges Handelshøyskole, Bergen. 31 sider.
 • Aakvik, Arild; Bjorvatn, Afsane; Holmås, Tor Helge; Steckmest, Elisabeth. 2001. Endringer i regler for uføre- og alderspensjonister - hvordan påvirkes arbeidstilbudet for disse gruppene. Rapport. R19/01. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Bergen. 50 sider.
 • Aakvik, Arild; Grasdal, Astrid L.; Solli, Oddvar. 2001. Økonomisk evaluering av legemidler - en nytte- kostnadsanalyse av Visudyne-terapi. Program for helseøkonomi i Bergen (HEB), Bergen. 33 sider.
 • Aakvik, Arild. 1999. Bounding a matching estimator: the case of a Norwegian training program. Working Paper. 0499. Institutt for økonomi, Institutt for økonomi. 41 sider.
 • Aakvik, Arild. 1999. Assessing the effects of labour market training in Norway. Institutt for økonomi, Institutt for økonomi. 35 sider.
 • Aakvik, Arild. 1999. Five essays on the microeconometric evaluation of job training programs. Institutt for økonomi, Bergen. 209 sider.
 • Aakvik, Arild. 1999. Estimating the employment effects of education for disabled workers in Norway. Working Paper. 0399. Institutt for økonomi, Institutt for økonomi. 27 sider.
 • Aakvik, Arild; Heckman, James J.; Vytlacil, Edward J. 1999. Training effects on employment when the training effects are heterogenous: An application to Norwegian vocational rehabilitation programs. DUPI working papers. 0599. Institutt for økonomi, Institutt for økonomi. 28 sider.
 • Aakvik, Arild; Risa, Alf Erling. 1994. Success or selection in vocational rehabilitation programs. Working Paper. [Mangler utgivernavn].
Bokkapitler
 • Aakvik, Arild; Dahl, Svenn-Åge; Vaage, Kjell. 2006. Late careers and career exits in Norway. Kapittel 9, sider 235-254. I:
  • Blossfeld, Hans-Peter; Buchholz, Sandra; Hofäcker, Dirk. 2006. Globalization, Uncertainty and Late Careers in Society. Routledge. 383 sider. ISBN: 0-415-37645-9.
 • Aakvik, Arild. 2004. Frafallsproblemet: Hvor blir det av studentene? 165-173. I:
  • Nordmo, Ivar. 2004. Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen: Bidrag fra deltakerne i Utviklingsprogram i Universitetspedagogikk. 197 sider.
 • Aakvik, Arild. 2001. Samfunnsøkonomisk evaluering av legemidler. 115-136. I:
  • Askildsen, Jan Erik; Haug, Kjell. 2001. Helse, økonomi og politikk: Utfordringer for det norske helsevesenet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 82-02-21247-2.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

To download published articles see: Homepage

Selected publications:

20. "Productivity dynamics, performance feedback and group incentives in a sales organization." Labour Economics. With Frank Hansen and Gaute Torsvik. (UHR Level 2 Economics). (forthcoming 2017) DOI information: 10.1016/j.labeco.2016.12.003

19. "Explaining changes in child health inequality in the run up to the 2015 Millennium Development Goals (MDGs): The case of Zambia." PLOS ONE. With Peter Hangoma and Bjarne Robberstad. (UHR level 1 - Mathematics and natural sciences). (forthcoming 2017)

18. "Prioritization and the Elusive Effect on Welfare – A Norwegian Health Care Reform Revisited," Social Science and Medicine, 128, pp. 290–300, March 2015. With Tor Helge Holmås and Egil Kjerstad. (UHR Level 2 - Health Science).

17. "Intergenerational Earnings Mobility Revisited: Estimates Based on Lifetime Earnings." Scandinavian Journal of Economics, 114(1), pp 1-23, 2012. With Øivind Anti Nilsen, Kjell Vaage, and Karl Åge Jacobsen. (UHR Level 2 - Economics).

16. "Do Collective Actions Clear Common Air? The Effect of International Environmental Protocols on Sulphur Emissions." European Journal of Political Economy, 27, pp 343-351, 2011. With Sigve Tjøtta. (UHR Level 1 - Economics).

15. "Overworked? The relationship between workload and health worker performance in rural Tanzania." Journal of Health Economics, 29, pp 686-698, 2010. With Ottar Mæstad and Gaute Torsvik. (UHR Level 2 - Health Science).

14. "Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform." European Economic Review, 54, pp 483-500, 2010. With Kjell Gunnar Salvanes and Kjell Vaage. (UHR Level 2 - Economics).

13. "Does variation in general practitioner (GP) practice matter for the length of sick leave? A multilevel analysis based on Norwegian GP--patient data." Social Science and Medicine, 70, pp 1590-1598, 2010. With Tor Helge Holmås and M. Kamrul Islam. (UHR Level 2 - Health Science).

12. "Variation in practice: A questionnaire survey of how congruence in attitudes between doctors and patients influence referral decisions." Medical Decision Making, 28, pp. 262-268, 2008. With Benedicte Carlsen and Ole Frithjof Norheim. (UHR Level 1 - Health Science).

11. "Access to Primary Health Care and Health Outcomes: The Relationships between GP Characteristics and Mortality Rates." Journal of Health Economics, 25, 1139-1153, 2006. With Tor Helge Holmås. (UHR Level 2 - Health Science).

10. "Patient involvement in clinical decision-making: The effect of GP attitude on patient satisfaction." Health Expectations, 9, pp. 148-157, 2006. With Benedicte Carlsen. (UHR Level 1 - Health Science).

9. "Transitions to employment from labour market enterprises in Norway." International Journal of Social Welfare, 15: 121-130, 2006. With Svenn-Åge Dahl. (UHR Level 2 - Health and Social Science).

8. "Late careers and career exits in Norway." In H.-P. Blossfeld, S. Buchholz and D. Hofäcker (eds): Globalization, Uncertainty and Late Careers in Society. London: Routledge, 235-254, 2006. With Kjell Vaage and Svenn-Åge Dahl.

7. "Educational Attainment and Family Background." German Economic Review, 6(3), pp. 377-394, 2005. With Kjell G. Salvanes and Kjell Vaage. (UHR Level 1 - Economics).

6. "Estimating treatment effects for discrete outcomes when responses to treatment vary: an application to Norwegian vocational rehabilitation programs." Journal of Econometrics, 125(1-2), pp. 15-51, 2005. With JJ Heckman and EJ Vytlacil. (UHR Level 2 - Economics).

5. "Estimating the employment effects of education for disabled workers in Norway." Empirical Economics 28(3), pp. 515-533, 2003. (UHR Level 1 - Economics). Reprinted in (ed.) Badi Baltagi, Panel Data, Theory and Applications, Physica-Verlag, A Springer-Verlag Company, 2004.

4. "A low-key social insurance reform - effects of multidisciplinary outpatient treatment for back pain patients in Norway." Journal of Health Economics, 22(5), pp. 747-762, 2003. With TH Holmås and E Kjerstad. (UHR Level 2 - Health Science).

3. "Skill formation among vocational rehabilitation clients - public policy versus private incentives." Education Economics, 11(3), pp. 219-237, 2003. With Egil Kjerstad. (UHR Level 1 - Education).

2. "Bounding a matching estimator: the case of a Norwegian training program." Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 63(1), pp. 115-143, 2001. (UHR Level 2 - Economics). Becker and Caliendo (2007) has written a Stata program for this estimator.

1. "Three training parameters within a semiparametric factor model." Bulletin of the International Statistical Institute, 52 (Conference Journal), pp. 461-464, 1999. With JJ Heckman and EJ Vytlacil.

 • Pensjonsreform og seleksjon: Økonomisk tilpassing til opptent pensjonsgrunnlag i alderstrygda. 2008 - 2009 / Prosjektnummer 801919, Uni Research Rokkansenteret.
 • Evaluering av Nav-reformen, 2007-2014, Uni Research Rokkansenteret.
 • CMI projects related to health economics in Tanzania, 2007-2010.
 • Gruppe for trygdeøkonomi, 2010-2016. Norges Forskningsråd (VAM).
 • Aging, health and labour market participation, Uni Research Rokkansenteret. Prosjektet er en bevilging under VAM ved Norges forskningsråd for perioden 2014-2018.