Hjem
 • E-postArild.Raaheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 55+47 416 49 272
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Læring og undervisning.
 • Alternative eksamens- og vurderingsformer.
 • Evaluering av undervisningsprogram.
 • Motivasjon og mestring.
 • Læring hos voksne  

Om forholdet mellom læring, motivasjon og mestring.

Om eksamen og alternative vurderingsformer.

Digital vurdering.

Læring og læringsstrategier.

Diverse kurs i universitetspedagogikk

Bøker
 • Gray Jr, Robert; Nordmo, Ivar; Raaheim, Arild; Strakos, Jozef. 2016. Tools for the Development of Teaching at University. 126 sider. ISBN: 978-80-223-4152-3.
 • Raaheim, Arild. 2016. A Guide to Better Teaching at University. 146 sider. ISBN: 978-80-223-4154-7.
 • Raaheim, Arild. 2016. Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. Gyldendal Akademisk. 162 sider. ISBN: 978-82-05-49081-9.
 • Raaheim, Arild. 2014. Råd og tips til deg som skal studere. Gyldendal Akademisk. 138 sider. ISBN: 978-82-05-47318-8.
 • Raaheim, Arild. 2013. Råd og tips til deg som underviser. Gyldendal Akademisk. 136 sider. ISBN: 978-82-05-44353-2.
 • Raaheim, Arild; Karjalainen, Asko. 2012. Centres of excellence in university education Finland 1999-2012. An evaluation. 77 sider. ISBN: 978-952-206-219-2.
 • Raaheim, Arild. 2010. Læring og undervisning. Fagbokforlaget. 182 sider. ISBN: 9788245011135.
 • Havnes, Anton; Raaheim, Arild. 2006. Vurdering og eksamen. I: Strømsø, H. Lycke, K.H. & Lauvås, P. Når læring er det viktigste. Cappelen Damm Akademisk. 20 sider. ISBN: 82-02-24988-0.
 • Raaheim, Arild. 2005. Sosialpsykologi. Fagbokforlaget. 225 sider. ISBN: 82-7674-633-0.
 • Raaheim, Kjell; Wankowski, Janek; Raaheim, Arild. 2003. Man lærer så lenge man har elever. 136 sider. ISBN: 9788279160250.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, Kjell. 2002. Eksamen - en akademisk hodepine. En håndbok for studenter og lærere. 183 sider. ISBN: 82-7916-015-9.
 • Raaheim, Arild. 2000. Psykologiske fagord - fra engelsk til norsk. Fagbokforlaget.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, Kjell. 2000. Læring hos voksne.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, Kjell. 2000. Læring hos voksne. ISBN: 82-7916-007-8.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1996. Psykologiske fagord - fra engelsk til norsk (ny utgave).
 • Anderssen, Normann; Raaheim, Arild. 1994. Utvikling av læringmiljøet ved prosjeketet helsefag hovedfag: oppfølging av studenter som får fjernundervisning gjennom å arrangere lokale fag-seminar.
 • Raaheim, K.; Raaheim, Arild. 1992. Ulike perspektiver på psykologi som vitenskap.
Rapporter/avhandlinger
 • Hole, Torstein Nielsen; Jeno, Lucas Matias; Holtermann, Kristin; Raaheim, Arild; Velle, Gaute; Simonelli, Anne-Laure; Vandvik, Vigdis. 2016. bioCEED Survey 2015. Bergen Open Research Archive (BORA). 1: 1. Universitetet i Bergen, Bergen. 78 sider.
 • Pirttilä, Anneli; Olausson, Carin; Autio, Joni; Kinnunen, Marina; Raaheim, Arild; Östman, Kim; Holm, Karl. 2011. Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola, 10:2011. Rådet för utvärdering av högskolorna., Helsinki. 75 sider.
 • Lundqvist, Ragnar; Löfström, Erika; Hokkanen, AnneSophie; Lindesjöö, Eric; Westermarck, Carl-Magnus; Raaheim, Arild; Lundin, kenneth. 2010. Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi. 4:2010. Rådet för utvärdering av högskolorna, Helsinki. 79 sider.
 • Raaheim, Arild; van de Ven, Maarten. 2008. On the Organisation of Educationale Development Centres. NETTLE Project Publications, Series 1, University of Southampton. 8 sider.
 • van de Ven, Maarten; Koltcheva, M; Raaheim, Arild; Borg, C. 2008. Educator Develpment: Initial Entry Training Policy and Characteristics. NETTLE Project Publications, Series 1, University of Sothampton. 12 sider.
 • Dysthe, Olga; Raaheim, Arild; Lima, Ivar Andreas Åsland; Bygstad, Arne. 2006. Evaluering av Kvalitetsreformen: DELRAPPORT 7: Undervisnings- og vurderingsformer: Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen. Norges forskningsråd, NIFU-STEP, Rokkansenteret, Oslo-Bergen. 61 sider.
 • Raaheim, Arild. 1998. Psykologi grunnfag ved Universitetet i Bergen. Noen tanker om kontroll, kvalitet, læring og eksamen. Arbeidsnotat. 1. Program for læringsforskning, UiB.
 • Raaheim, Arild; Radford, John. 1998. Undervisning og læring ved Universitetet i Bergen. Resultater fra en spørreundersøkelse. Arbeidsnotat/rapport. 2. Program for læringsforskning, UiB.
 • Kleven, E.; Dille, K.; Gjerland, U.; Lien, I.; Pedersen, T. T.; Raaheim, Arild. 1996. Analyseredskap til bruk ved kartlegging av forståelsesvanskenes natur hos autister og mennesker med Asperger syndrom. Det najonale Autismeprogrammet.
 • Solholm, Roar; Raaheim, Arild. 1996. Kvalitetssikring av intern praksis ved Poliklinikk for barn - Insitutt for klinisk psykologi. Evaluering av tiltak. Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen. 2. 20 sider.
 • Anderssen, Norman; Johnston, M.; Laberg, J.C.; Maes, S.; McGee, H.; Rise, J.; Rodriguez-Marin, J.; Raaheim, Arild. 1995. Programme and Abstract Book, the 9th Conference of the European Health Psychology Society, Bergen, August 28-30. UiB.
 • Raaheim, Arild. 1995. Health perception and health behaviour : theoretical considerations, empirical studies, and practical implications. Department of Psychosocial Science, Bergen. 1 sider.
 • Hauge, H.; Raaheim, Arild. 1994. Spørreskjemaundersøkelse ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen - høsten 1993. Rapportserie. 1. Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
 • Hauge, H.; Raaheim, Arild. 1994. Spørreskjemaundersøkelse ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Rapportserie. 3. Program for Læringsforskning, Universitettet i Bergen.
 • Raaheim, Arild; Hauge, H. 1994. Ressursgruppen - et aksjonsrettet tiltak for flergangsstrykere for å øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen. Rapportserie. 4. Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
 • Raaheim, Arild; Hauge, H. 1994. Rapport om tiltak for å øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen. Rapportserie. 2. Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
 • Matthiesen, S.B.; Raaheim, Arild. 1993. Risikofaktorer ved kranføring. Empirisk undersøkelse. [Mangler utgivernavn]. 40 sider.
 • Børve, T. A.; Gjestad, R.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Børve, T. A.; Gjestad, R.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det juridiske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Børve, T. A.; Gjestad, R.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det odontologiske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Gjestad, R.; Børve, T. A.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det historisk/filosofiske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Gjestad, R.; Børve, T. A.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det matematiske/naturvitenskapelige fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det psykologiske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Universitetet i Bergen høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det medisinske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
Bokkapitler
 • Raaheim, Arild; Havnes, Anton. 2016. Eksamen, vurdering og læring. 5, sider 83-101. I:
  • Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Lauvås, Per. 2016. Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk. 268 sider. ISBN: 978-82-02-52728-0.
 • Raaheim, Arild. 2011. Mellommenneskelig kommunikasjon. Kapittel 8, sider 164-180. I:
  • Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders. 2011. Det gode arbeidsmiljø; Krav og utfordringer. 2. utgave. Fagbokforlaget. 474 sider. ISBN: 978-82-450-0980-4.
 • Raaheim, Arild; Hauge, Helge. 2007. Eksamen og eksamensangst. Kapittel 5, sider 66-73. I:
  • Tveit, Sverre. 2007. Elevvurdering i skolen : grunnlag for kulturendring. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01038-0.
 • Dysthe, Olga; Raaheim, Arild. 2006. Pedagogiske endringer som følge av Kvalitetsreformen. Kap 6. I:
  • Michelsen, S; Åmodt, P. 2006. Kvalitetsreformen møter virkeligheten. Norsk Forskningsråd, Oslo.
 • Dysthe, Olga; Raaheim, Arild; Lima, Ivar Andreas Åsland; Bygstad, Arne. 2006. Undervisnings- og vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen. Kapittel. I:
  • Michelsen, Svein; Aamodt, Per Olaf. 2006. Evaluering av Kvalitetsreformen. Sluttrapport. Norges forskningsråd, NIFU-STEP, Rokkansenteret, Oslo. 63 sider.
 • Raaheim, Arild. 2000. Læring og læringsmiljø. I:
  • Raaheim, A.; Raaheim, K. 2000. Læring hos voksne.
 • Raaheim, Arild. 2000. Learning, knowledge and assessment at university. Using assignment essays as an alternative to traditional exams. I:
  • Fahlen, V.; Liuhanen, A.M.; Peterson, L.; Stensaker, B. 2000. Towards Best Practice. Quality Improvement Initiatives in Nordic Higher Education.
 • Raaheim, Arild. 2000. Menneskelig hukommelse - muligheter og begrensninger. I:
  • Raaheim, A.; Raaheim, K. 2000. Læring hos voksne.
 • Raaheim, Arild. 2000. Mellommenneskelig kommunikasjon. I:
  • Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders. 2000. Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer. Fagbokforlaget.
 • Raaheim, Arild. 1997. Helsepsykologi. I:
  • Nielsen, Geir Høstmark. 1997. Innføringsbok i psykologi.
 • Raaheim, Arild. 1996. Helsepsykologi. I:
  • Raaheim, K.; Nielsen, Geir Høstmark. 1996. Innføring i psykologi. Cappelen Damm Akademisk.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1996. Universitetspsykologisk forsknings- og utviklingsarbeid. I:
  • Dysthe, Olga. 1996. Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Cappelen Damm Akademisk.
 • Raaheim, Arild; Manger, Terje. 1995. Problem solving and academic achievement. I:
  • Kaufman, G.; Helstrup, T.; Teigen, K.H. 1995. Problem solving and cognitive processes: a festschrift in h onour of Kjell Raaheim. ISBN: 82-7674-206-8.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.