Bjørn Erik Andersens bilde
Bjørn Erik
Andersen
Seniorrådgiver
Besøksadresse: 
Prof. Keysersgt. 8
Postadresse: 
Postboks 7800
5020 BERGEN
Telefon: 
+47 55 58 49 85
Last ned visittkort

Internasjonalisering og internasjonalt samarbeid.

Institusjonelle samarbeidsavtaler.

Internasjonale nettverk og organisasjoner.

Nordiske sentre i utlandet.

Globale samarbeid og programmer.

Strategiarbeid og rådgivning om internasjonalisering.

Helhetlig arbeid med internasjonalisering som integrerer både utdanning, forskerutdanning og forskning.

Mobilitet og utveksling av både forskere, stipendiater og studenter

Utviklingsrelatert utdannings- og forskningssamarbeid med partnerinstitusjoner i fattige og lavinntekt land.