Hjem
Click
Bjørn Erik Andersens bilde

Bjørn Erik Andersen

Seniorrådgiver
  • E-postBjorn.Andersen@uib.no
  • Telefon+47 55 58 49 85
  • Besøksadresse
    Prof. Keysersgt. 8
  • Postadresse
    Postboks 7800
    5020 BERGEN

Internasjonalisering og internasjonalt samarbeid.

Institusjonelle samarbeidsavtaler.

Internasjonale nettverk og organisasjoner.

Nordiske sentre i utlandet.

Globale samarbeid og programmer.

Strategiarbeid og rådgivning om internasjonalisering.

Helhetlig arbeid med internasjonalisering som integrerer både utdanning, forskerutdanning og forskning.

Utviklingsrelatert utdannings- og forskningssamarbeid med partnerinstitusjoner i fattige og lavinntekt land.