Hjem
Click
Edit Bugges bilde

Edit Bugge

Førsteamanuensis, norskkursene
 • E-postEdit.Bugge@uib.no
 • Telefon
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Bøker
 • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit. 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag. 306 sider. ISBN: 978-82-7099-803-6.
 • Akselberg, Gunnstein; Bugge, Edit. 2011. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Føroya Fródskaparfelag. 309 sider. ISBN: 978-99918-65-36-2.
 • Bugge, Edit; Bugge, Heine; Tornes, Kristin. 2011. Færøysk liv i nordisk perspektiv - Festskrift til Beinta í Jákupsstovu. Føroya Fródskaparfelag. 178 sider. ISBN: 978-99918-65-37-9.
 • Hareide, Lidun; Bugge, Edit. 2010. Seven Mountains; Seven Voices. 200 sider. ISBN: 978-82-998587-0-0.
Tidsskriftartikler
 • Bugge, Edit. 2016. So dansa me daa i Ring! - 'Ormen Lange' i Norge. Maal og Minne. 1: 35-54.
 • Bugge, Edit. 2016. Sjøttkake e isje sjedelig mat. Romsdals Budstikke.. Publisert 2016-06-25.
 • Bugge, Edit. 2016. Språkviter oppklarer s-mysterium. Romsdals Budstikke.. Publisert 2016-08-03.
 • Bugge, Edit. 2016. Det støtende og det politisk korrekte. Romsdals Budstikke.. Publisert 2016-06-04.
 • Bugge, Edit. 2016. Sier moldensere ikke eller ikkje? Romsdals Budstikke.. Publisert 2016-04-23.
 • Bugge, Edit. 2016. Show å jazze og jamme. Romsdals Budstikke.. Publisert 2016-07-23.
 • Anderson, Ragnhild Lie; Bugge, Edit. 2015. Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests. Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Structural Linguistics. 47. doi: 10.1080/03740463.2015.1110959
 • Anderson, Ragnhild Lie; Bugge, Edit. 2015. Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests. Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Structural Linguistics. 47: 244-267.
 • Bugge, Edit; Brunstad, Endre; Ims, Ingunn Indrebø. 2014. Pene piker sier ikke døvetolk. Språknytt.
 • Lianes, Anna; Bugge, Edit. 2012. Halvemål. Tidsskrift for Vanylven Sogelag.
 • Bugge, Edit. 2011. Noen metodiske utfordringer knyttet til orddødsstudier. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. 1. 177-200.
 • Bugge, Edit. 2010. Does family matter? Dialect transmission in Shetland families. New Shetlander, The. Voar.
 • Bugge, Edit. 2010. Den norske folkevisedansen: Den edleste gave, eller ”ein akademisk avglans av eit naturfænomen”? Fródskaparrit - Annales Societatis Scientiarum Færoensis. 58. 88-99.
 • Bugge, Edit. 2010. Foreldrebakgrunn som utvalgskriterium og sosial variabel i norsk sosiolingvistikk. Maal og Minne. 2. 79-101.
 • Bugge, Edit. 2005. Jakob Jakobsens Etymologisk ordbog over det norrøne sprog på Shetland (19080− 1921). Nordica Bergensia. 33. 21-42.
Rapporter/avhandlinger
 • Bugge, Edit. 2015. Språktradering i Bolsøy. En variasjonslingvistisk analyse med vekt på familietilhørighet som sosial variabel. Universitetet i Bergen. 316 sider.
 • Bugge, Edit. 2007. Shetland Wirds. En studie av kjennskap til og oppfatninger om det shetlandske dialektordforrådet. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen. 187 sider.
Bokkapitler
 • Neteland, Randi; Bugge, Edit. 2015. Språkendringer de siste to hundreåra i byer og på industristeder. C, sider 301-333. I:
  • Sandøy, Helge. 2015. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Novus Forlag. 464 sider. ISBN: 978-82-7099-843-2.
 • Neteland, Randi; Bugge, Edit. 2014. Språkendringer de siste to hundre år i byer og på industristeder. Artikkel II, sider 127-164. I:
  • Neteland, Randi. 2014. Koinéforming av industristedtalemål. En sosiolingvistisk studie av språkutviklingen i Sauda og Årdal de siste hundre årene. Universitetet i Bergen.
 • Bugge, Edit; Jákupsstovu, Beinta í. 2012. Manningin av sjúkrarøktarfrøðingum. Kapittel, sider 143-167. I:
  • Andreassen, Eyðun; Johannesen, Malan; Johansen, Anfinnur; Sigurðardóttir, Turið. 2012. Malunarmót. Heiðursrit til Maluna Marnersdóttur. Føroya Fródskaparfelag. 534 sider. ISBN: 978-9991865-39-3.
 • Bugge, Edit. 2010. The role of ‘family’ in intergenerational transmission of Shetland dialect vocabulary. Kapittel, sider 70-97. I:
  • Millar, Robert McColl. 2010. Northern Lights, Northern Words. Selected Papers from the FRLSU Conference, Kirkwall 2009. 215 sider. ISBN: 978-0-9566549-1-5.
 • Bugge, Edit. 2010. Variation and development in the Shetland dialect today. artikkel, sider 35-47. I:
  • Sigurdardóttir, Turid; Smith, Brian. 2010. Jakob Jakobsen in Shetland and the Faroes. 278 sider. ISBN: 9780956569813.
 • Bugge, Edit; Hareide, Lidun. 2010. Introduction. Innledning. I:
  • Hareide, Lidun; Bugge, Edit. 2010. Seven Mountains; Seven Voices. 200 sider. ISBN: 978-82-998587-0-0.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.