Edit Bugges bilde
Edit
Bugge
Universitetslektor
Besøksadresse: 
HF-bygget, Sydnesplassen 7
5020 Bergen
Postadresse: 
Postboks 7805
5020 Bergen
Telefon: 
+47 55 58 24 76
Last ned visittkort
Bøker
 • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit. 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag. 306 sider. ISBN: 978-82-7099-803-6.
 • Akselberg, Gunnstein; Bugge, Edit. 2011. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Føroya Fródskaparfelag. 309 sider. ISBN: 978-99918-65-36-2.
 • Bugge, Edit; Bugge, Heine; Tornes, Kristin. 2011. Færøysk liv i nordisk perspektiv - Festskrift til Beinta í Jákupsstovu. Føroya Fródskaparfelag. 178 sider. ISBN: 978-99918-65-37-9.
 • Hareide, Lidun; Bugge, Edit. 2010. Seven Mountains; Seven Voices. 200 sider. ISBN: 978-82-998587-0-0.
Tidsskriftartikler
 • Bugge, Edit; Brunstad, Endre; Ims, Ingunn Indrebø. 2014. Pene piker sier ikke døvetolk. Språknytt.
 • Lianes, Anna; Bugge, Edit. 2012. Halvemål. Tidsskrift for Vanylven Sogelag.
 • Bugge, Edit. 2011. Noen metodiske utfordringer knyttet til orddødsstudier. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. 1. 177-200.
 • Bugge, Edit. 2010. Den norske folkevisedansen: Den edleste gave, eller ”ein akademisk avglans av eit naturfænomen”? Fródskaparrit - Annales Societatis Scientiarum Færoensis. 58. 88-99.
 • Bugge, Edit. 2010. Does family matter? Dialect transmission in Shetland families. New Shetlander, The. Voar.
 • Bugge, Edit. 2010. Foreldrebakgrunn som utvalgskriterium og sosial variabel i norsk sosiolingvistikk. Maal og Minne. 2. 79-101.
 • Bugge, Edit. 2005. Jakob Jakobsens Etymologisk ordbog over det norrøne sprog på Shetland (19080− 1921). Nordica Bergensia. 33. 21-42.
Rapporter/avhandlinger
 • Bugge, Edit. 2007. Shetland Wirds. En studie av kjennskap til og oppfatninger om det shetlandske dialektordforrådet. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen. 187 sider.
Bokkapitler
 • Bugge, Edit; Jákupsstovu, Beinta í. 2012. Manningin av sjúkrarøktarfrøðingum. Kapittel, sider 143-167. I:
  • Andreassen, Eyðun; Johannesen, Malan; Johansen, Anfinnur; Sigurðardóttir, Turið. 2012. Malunarmót. Heiðursrit til Maluna Marnersdóttur. Føroya Fródskaparfelag. 534 sider. ISBN: 978-9991865-39-3.
 • Bugge, Edit. 2010. The role of ‘family’ in intergenerational transmission of Shetland dialect vocabulary. Kapittel, sider 70-97. I:
  • Millar, Robert McColl. 2010. Northern Lights, Northern Words. Selected Papers from the FRLSU Conference, Kirkwall 2009. 215 sider. ISBN: 978-0-9566549-1-5.
 • Bugge, Edit. 2010. Variation and development in the Shetland dialect today. artikkel, sider 35-47. I:
  • Sigurdardóttir, Turid; Smith, Brian. 2010. Jakob Jakobsen in Shetland and the Faroes. 278 sider. ISBN: 9780956569813.
 • Bugge, Edit; Hareide, Lidun. 2010. Introduction. Innledning. I:
  • Hareide, Lidun; Bugge, Edit. 2010. Seven Mountains; Seven Voices. 200 sider. ISBN: 978-82-998587-0-0.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.