Gå til innhold
English A A A
Forskerprofil

Endre Brunstad

professor

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Forskargruppe i nordisk språk

Stilling: professor

Telefon: 55 58 83 99

Mobiltelefon: 926 60 175 SMS

E-post:

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7

Norsk/nordisk fagdidaktikk

Sosiolingvistikk

Språkhistorie

Språknormering

Nynorsk språk

 

Stilling

Professor i nordisk fagdidaktikk/språk (2013)

Tidlegare stillingar

• Førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, UiB, frå og med 1.1. 2006.
• Førsteamanuensis II ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Høgskulen i Volda, frå 1.3.2006–30.06.2012.
• Postdoktorstipendiat (NFR) ved Nordisk institutt, UiB, 15.10.2001–31.12.2005. 
• Leiar i Noregs Mållag, april 2003–april 2005 (to periodar)
• Forskar i prosjektet “Moderne importord i språka i Norden”, 1.10.2001–1.10.2002.
• NFR-stipendiat ved Nordisk institutt, UiB, 01.08.1996 – 31.07. 2000.
• Høgskulelektor i norsk, førskulelærar- og allmennlærarutdanninga, Høgskolen Stord/Haugesund, 01.01.1996– 31.07.1996.
• Universitetslektor (vikar) i nordisk språkvitskap, Nordisk institutt, UiB, 01.08.1995–31.12. 1995.
• Amanuensisvikar i nordisk språkvitskap, Nordisk institutt, UiB, 01.01.1995-31.07.1995.

Utdanning

• Dr. art. 2001 med doktoravhandling i nordisk språkvitskap.
• Cand.philol. hausten 1994 med hovudfag i nordisk språkvitskap.
• Praktisk-pedagogisk eksamen våren 1994.

Faglege verv ved UiB

• Leiar for programstyret for lektor- og adjunktutdanning ved Universitetet i Bergen, frå 01.08.2012.
• Nordkurs-koordinator ved UiB frå 2005–2013
• Medlem av Utval for utdanning og internasjonalisering ved LLE, UiB, 2008–2009 og 2011–2012.
• Leiar for Programutval for lærarutdanning ved HF-fakultetet frå 1.8.2009–31.12.2009.
• Leiar for Lærarutdanningsutvalet ved HF-fakultetet, UiB, frå 1.2. 2007–1.8.2009.
• Medlem av programstyret for lærarutdanning ved UiB, frå 1.2. 2007–31.12.2009.

Faglege verv nasjonalt

• Medlem i Nasjonalt råd for lærarutdanning (NRLU) frå 1.8.2012.
• Medlem av Fagrådet for normering og språkobservasjon i Språkrådet frå 2008.
• Medlem i målpolitisk råd for Det Norske Teatret, frå 1.4. 2006–31.12.2009.
• Medlem i fagrådet for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, frå 1.1. 2005–31.12.2010.
• Medlem i NOLES (Nettverk for norsk med vekt på lese- og skriveopplæring) frå 1.11.2010.
• Medlem i Rådet for Nynorsk kultursentrum, frå 1.1.2011
• Varamedlem i styret for Norsk Ordbok 2014 frå 1.1.2011

 

 

 

 

- Fagdidaktisk kurs i integrert lektorutdanning

- Fagdidaktiske kurs i eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (1. og 2. semester)

- Kurs i erfaringsbasert master i undervisning (fagdidaktikk og fellesemne)