Gå til innhold
English A A A
Forskerprofil

Finn Konow Jellestad

førsteamanuensis

Det psykologiske fakultet

Forskningsgruppe for eksperimentell og klinisk stress og søvn (RECSS)

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Stilling: førsteamanuensis

Telefon: 55 58 62 28

Mobiltelefon: 905 84 615 SMS

E-post:

Besøksadresse: Jonas Lies vei 91

  • Nevrofysiologi,nevrobiologi, nevroanatomi, psykofarmakologi
  • Læring, hukommelse, emosjoner
  • Metoder: EEG, feltpotensialer, voltametri (FCV og DRV) og atferdsobservasjon.

Alkoholrelaterte skader på nervesystemet - spesielt
føtal alkoholeksponering. Rottemodeller for schizofreni/alkoholeksponering -transmittersubstanser som Glutamat, Dopamin, Nitrogen oksyd, GSK-3 inhibitorer m.m.