Hjem
 • E-postFrode.Storaas@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 19
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligespl. 10
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5007 BERGEN

 

Visuell antropologi, museologi, kommunikasjon,

Generell antropologi, sosial komleksitet, etnisitet, lokal politikk, religion, kjønn, utviklingsproblematikk

 

 

Feltarbeid:

South Sudan, Kenya, Uganda, Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique,

Norway, Macedonia, Mexico, USA, Nepal, China

Bøker
 • Storaas, Frode. 2007. Schauen, aber genau! Virtuelle Felt forschung i: Sehen ist lernbar - Handbuch (eds. Ruth Gschwendtner-Wölfle and Edith Maier. 50 sider. ISBN: 978-3-902525-89-5.
 • Fossåskaret, Erik; Storaas, Frode. 1999. Det er røyken vi lever av. 18 sider. ISBN: 82-7326-057-7.
 • Storaas, Frode; Fossåskaret, Erik. 1999. Ferrofolket ved fjorden - globale tema i lokal soge. 191 sider. ISBN: 82-7326-057-7.
Tidsskriftartikler
 • Storaas, Frode. 2017. Indirect Cinema. Visual Anthropology. 30: 91-94.
 • Storaas, Frode. 2012. Helse og Sanning. Bergens Tidende. Publisert 2012-10-05.
 • Storaas, Frode. 2010. Miraklet på Tinos - om å filma ein gjenstand. Årbok for Bergen Museum.
 • Storaas, Frode. 2009. Audience of Ethnographic Films - The role of the imagined spectators. Die Maske, Zeitschrift für Kultur- und Sozialanthropologie. Sonderausgabe Nr.1. 12-14.
 • Storaas, Frode. 2009. Antropologi, kommunikasjon og multimodale tekstar. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 20: 179-190.
 • Storaas, Frode. 2009. Mi inspirasjonskjelde. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2009-05-12.
 • Storaas, Frode. 2009. Evig liv - men ikkje heilt fredleg. Årbok for Bergen Museum. 33-37.
 • Storaas, Frode. 2004. Spøkinga på Bergen Museum. Bergens Tidende. Publisert 2004-02-29.
 • Storaas, Frode. 2004. Foreword. Göttingen Internasjonale Film Festival. 7-9.
 • Storaas, Frode. 2004. Tru, Overtru og Spøking. Grenda posten. 24: 40-41.
 • Storaas, Frode. 2004. NAFA goes East. Film Festival of Nordic Anthropological Film Association 2004 Catalogue. 1. 7-8.
 • Storaas, Frode. 2004. NAFA läheb itta. Tartu visuaalse kultuuri pëvad. 7-8.
 • Storaas, Frode. 2003. Livet i det gamle Egypt. Årbok for Bergen Museum. 8/2002: 4-7.
 • Storaas, Frode. 2003. 6th ASTRA Film Fest - a review. NAFA Network Newsletter. 10.2.
 • Storaas, Frode. 2002. Antropologisk avdeling. Årbok for Bergen Museum. 54-55.
 • Storaas, Frode. 2002. Lafon - på savannen sør i Sudan. Årbok for Bergen Museum. 2001: 18-20.
 • Storaas, Frode. 2002. Minneord om Henning Siverts. Årbok for Bergen Museum. 50-50.
 • Storaas, Frode. 2001. Folk på utstilling. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 1 - 2: 103-110.
 • Storaas, Frode. 1998. Tre kyr for ein Kalasnikov - kronikk. Bergens Tidende.
 • Storaas, Frode. 1997. The Nexus of Economic and Political Viabilities among Nomadic Pastoral ists in Turkana, Kenya. Research in Economic Anthropology : A Research Annual. 18.
 • Storaas, Frode. 1997. Presentasjon av "Dei andre" - bilde og antropologi. Årbok for Bergen Museum.
 • Storaas, Frode. 1997. Alcoholism Treatment in Norway: The American Way. Reflection: Narratives of Professional Helping. A Journal for the Helping Professions. 3.
 • Storaas, Frode. 1997. Nynorskbrukarar ikkje velkomne til jubileumsutstillinga. På Høyden ( UiBs nettavis). xxx: xx.
 • Storaas, Frode; Hellebus, H. 1997. Det gode liv - som nomade. Bergens Tidende.
Rapporter/avhandlinger
 • Storaas, Frode. 2006. Kakuma Refugee Camp -Turkana, Kenya. Bergen Museum, Bergen Museum, UiB. 8 sider.
 • Storaas, Frode. 1998. Under Afrikas Himmel. Bergen Museum, Bergen.
 • Storaas, Frode. 1998. The Karamojong. DC office Moroto,, Moroto, Uganda.
 • Storaas, Frode. 1996. Being a nomad, Turkana, Kenya. Institutt for sosialantropologi., Bergen.
Bokkapitler
 • Storaas, Frode. 2012. Evig liv Egyptsamlinga og utstillinga på Bergen Museum, Universitetet i Bergen. 3, sider 53-64. I:
  • Maurstad, Anita; Hauan, Marit Anne. 2012. Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag. 237 sider. ISBN: 978-82-519-2888-5.
 • Storaas, Frode. 2012. Antropologien mellom ord og bilde. 12, sider 187-205. I:
  • Johansen, Anders. 2012. Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode. Scandinavian Academic Press. 225 sider. ISBN: 9788230400913.
 • Storaas, Frode. 2009. Shepherd’s staff and the AK-47: Pastoralism and handguns in Karamoja, Uganda. kapittel 6, sider 143-159. I:
  • Kapferer, Bruce; Bertelsen, Bjørn Enge; Bertelsen, Bjørn Enge. 2009. Crisis of the state. War and social upheaval. Berghahn Books. 364 sider. ISBN: 978-1-84545-583-5.
 • Storaas, Frode. 2007. Take a Proper Look! Vitual Field Studies. 8, sider 38-40. I:
  • Gschwendtner-Wölfle, Ruth; Maier, Edith. 2007. The Learning Eye - Manual. 50 sider. ISBN: 978-3-902525-90-1.
 • Storaas, Frode. 2004. Multimedia and the teaching of cultural variations. kap.2, sider 22-29. I:
  • Gudmundsdottir, Greta Bjørk. 2004. Disseminating and Using - Research Results from the South. 224 sider. ISBN: 82-569-6317-4.
 • Storaas, Frode. 2003. Frå notekurs til Paris. 47-67. I:
  • Løken, Knut. 2003. Med tonefølge gjennom livet.
 • Storaas, Frode. 1999. Det er røyken vi lever av. 5, sider 102-119. I:
  • Fossåskaret, Erik; Storås, Frode. 1999. Ferrofolket ved fjorden: Globale tema i lokal soge - Bjølvefos en - Ålvik - Hardanger. 191 sider. ISBN: 82-7326-057-7.
Kunstnerisk produksjon
 • Myhre, Knut Christian; Storaas, Frode. 2016. Atali's Garden.
 • Storaas, Frode; Kharel, Dipesh. 2015. Tama Gaun - the Copper Village, film 90.min.
 • Storaas, Frode; Scott, Rolf. E; Kassa, Getachew. 2014. The Go-Between, Afar of Ethiopia, film 38min.
 • Storaas, Frode. 2010. Kissed and Kissed Again - the Miraculous Icon of Tinos (Hellas) - film, 38 min.
 • Storaas, Frode; Koneska, Elizabeta. 2010. Friends, film 35 min. Macedonia.
 • Storaas, Frode. 2009. If the Vagina had Teeth.
 • Storaas, Frode. 2008. Fish On! The Native Americans of Northern California film 61 min. together with Liivo Niglas, Diane Perlov.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Publications

Storaas, Frode

Antropologien mellom ord og bilde, in: Johansen, Anders (red.):  Kunnskapens språk, Scandinavian Academic Press c/o Spartcus Forlag AS, Oslo 2012 s. 97 - 205

 

Storaas, Frode

Evig liv – Egyptsamlinga og utstillinga på Bergen Museum, Universitetet i Bergen i; Maurstad og Hauan (red.) Museers viten, museumsviten ­museologiske perspektiver på universitetsmuseenes gjøren 2012 Trondheim: Tapir 

 

Storaas, Frode, Seke Katsamudang & Godhi Bvocho

Audiovisual recording, multimedia productions and the internet: Experiences from Zimbabwe and Mozambique in recording and disseminating knowledge about the archaeological heritage, in: M. Manyanga, S. Katsamudang (eds.) Prodding the Ancestors: Perspectives on Zimbabwean Archaeology in the post-Independence era, Harare 2012

 

Storaas, Frode
Miraklet på Tinos - om å filma ein gjenstand. Årbok for Bergen Museum 2010, Bergen 

 

Storaas, Frode
Evig liv - men ikkje heilt fredleg. Årbok for Bergen Museum 2009 s. 33-37

 

Storaas, Frode
Shepherd’s staff and the AK-47: Pastoralism and handguns in Karamoja, Uganda. I: Crisis of the state. War and social upheaval. Berghahn Books 2009 ISBN 978-1-84545-583-5. s. 143-159

 

Storaas, Frode

Multimodal texts from the Levant, in: Global Moments in the Levant – A Unifob Global Reasearch Project, Manger. L. and La Bianca, Ø. (eds) 2009 BRIC, UiB

 

Storaas, Frode
Antropologi, kommunikasjon og multimodale tekstar. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2009;Volum 20.(3) s. 179-190

 

Storaas, Frode
Audience of Ethnographic Films - The role of the imagined spectators. Die Maske, Zeitschrift für Kultur- und Sozialanthropologie 2009 (Sonderausgabe Nr.1) s. 12-14

 

Storaas, Frode
Schauen, aber genau! Virtuelle Felt forschung i: Sehen ist lernbar - Handbuch (eds. Ruth Gschwendtner-Wölfle and Edith Maier. Hohenems: Bucher Verlag 2007 (ISBN 978-3-902525-89-5) Hohenems, Austria

 

Storaas, Frode
Take a Proper Look! Virtual Field Studies. in: (eds. Ruth Gschwendtner-Wölfle and Edith Maier) The Learning Eye - Manual. Hohenems: Bucher Verlag 2007 ISBN 978-3-902525-90-1, s. 38-40, Hohenems, Austria

 

Storaas, Frode
Multimedia and the teaching of cultural variations. I: Disseminating and Using - Research Results from the South. University of Oslo, Oslo: Institute of Educational Research 2004 ISBN 82-569-6317-4. s. 22-29

 

Storaas, Frode.
Tru, Overtru og Spøking. Grenda posten 2004 ;Volum 24.(1) s. 40-41

 

Storaas, Frode

Frå notekurs til Paris, i: K.Løken (red.) Med tonefølget gjennom livet, Norsk Musikkorps Forbund 2003, Oslo

 

Storaas, Frode.
Antropologisk avdeling. Årbok for Bergen Museum 2002 s. 54-55

 

Storaas, Frode.
Lafon - på savannen sør i Sudan. Årbok for Bergen Museum 2002, s. 18-20

 

Storaas, Frode

Replacing the pastoral staff, in:Mustafa Babiker (ed.) Resource Alienation, Militarisation and Development, Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa (OSSREA) 2002, Addis Abeba

 

Storaas, Frode.
Folk på utstilling. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2001 ;Volum 1 - 2. s. 103-110

 

Storaas, Frode

Under Afrikas himmel, i: (Losnedahl, Ådland (red)) Hvorfor drive Kvinneforskning i museene?  2001 Bergen

 

Storaas, Frode

Ethnicity and Scale, in: Leif Manger and Abdel Ghaffar M. Ahmed: Pastoralists and Environment – Experiences from the Greater Horn of Africa, OSSREA 2000, Addis Abeba (p.215-230)

 

Storås, Frode

Det er røyken vi lever av. I: Ferrofolket ved fjorden: Globale tema i lokal soge - Bjølvefossen - Ålvik - Hardanger. Red. E. Fossåskaret og F. Storås) Bergen: Nord 4 1999 ISBN 82-7326-057-7. s. 102-119

Storaas, Frode.
The Nexus of Economic and Political Viabilities among Nomadic Pastoral ists in Turkana, Kenya. Research in Economic Anthropology: A Research Annual 1997 ;Volum 18.

 

Storaas, Frode.
Presentasjon av "Dei andre" - bilde og antropologi. Årbok for Bergen Museum 1997

 

Storås, Frode

Property and Social Relations in Turkana, Kenya, in Abdel Ghaffar M. Ahmed and Hassa A. Abdel Ati (eds.) Managing Scarcity – Human Adaptaion in Eastern African Drylands, 1996 Addis Abeba, OSSREA p.285-294

 

Storås, Frode

Orden og uorden, monster eller kaos, i: Norsk sosialantropologi 1993 – Et utsnitt – Rapport fra fagkonferansen i sosialantropologi mars 1993, Norges forskningsråd – Kulur og samfunn, Oslo 1993

 

Storås, Frode

Cattle Complex or Begging Complex – Turkana, Kenya, in: R. Grønhaug, G. Haaland og G. Henriksen (eds.) The Ecology of Choice and Symbol. 1991 Bergen: Alma Mater

 

Storås, Frode

Intention or Implication – the Effects of Turkana Social Organization on Ecological Balances, in: P.T.W. Baxter with R. Hogg (eds.): Property, Poverty and People: Chnaging Rights in Property and Problems of Pastoral Development, 1991 University of Manchester, Manchester

 

Storås, Frode

Press på naturen, i: Sahel, NORAD 1991 Oslo

 

Storås, Frode

Does “Development” Always Imply Progress? The Case of African Pastoralism, in: Anders Hjort af Ornäs: Camels in Development – Sustainable Production in African Drylands Scandinavian Institute of African Studies 1988Uppsala

 

Storås, Frode

Food for Work, Beer for Work, or Just Fellowship for Work. About communal labour among the Pari and the Acholi in Southern Sudan, in: Leif Manger (ed.) Communal Labour in the Sudan, Bergen Studies in Social Anthropology No. 41, 1987 Bergen

 

 

 

 

FILMS

 

Storaas, Frode, Dipesh Kharel

Tama Gaun, the Copper Village (Nepal), film 90 min. 2015

 

Storaas, Frode, Rolf Scott, Getachew Kassa

The Go-Between - Afar of Ethiopia, film 37 min. 2014

 

Storaas, Frode, Elizabeta Koneska

Girls and Other Things, film 40 min. Macedonia 2012 

Storaas, Frode.
Kissed and Kissed Again - the Miraculous Icon of Tinos (Hellas) - film, 38 min. 2010

Liivo Niglas, Frode Storaas
If the Vagina had Teeth – Shona Rainmaking Ceremony in Western Mozambique, film 57 min. 2009 

Storaas, Frode.
Ei reise på Nilen, 65 min. del av utstillinga Evig Liv - den Egyptiske Samlinga på Bergen Museum, Bergen 

Liivo Niglas, Diane Perlov, Frode Storaas
Fish On! The Native Americans of Northern California, film 60 min. 2008

Niglas, Liivo, Frode Storaas

Making Rain - Shona People of Mozambique, film 57 min., Bergen, Tallin, 2007

Terum, Knut (dir.), Frode Storaas (co-manuscript)
Frå solside til skuggeland? - Industristaden Ålvik i Hardanger, film 27min. Kvam Sogelag Norheimsund 2006

Storaas, Frode, He Yuan.Wang
Our Courtyard - Bai People of South West China, film 59 min. 2006

Storaas, Frode, Diane Perlov og Rolf Scott

Going for mackerel, North Sea, film 28 min. 2000 

Storaas Frode, Diane Perlov and Rolf Scott

Magic at Work, film 10 min. 2000

Storaas, Frode, Diane Perlov and Rolf Scott

Cactus League, Arizona, 18 min. 2000

Storaas, Frode, Moslih Kannaneh

Al Karamah – Human Dignity, Palestine, film. 40 min.. 1998 

Storaas, Frode

Karamoja of Uganda, film 20min. 1995

Storaas, Frode

Dave Quick and his Kinetic Art, California, film 20 min. 1991

 

 

Storaas has since 1993 been based at the University Museum of Bergen. Before then he had positions at the department of Social Anthropology at UiB in between work for aid organizations in Sudan and East Africa, two years scholarship from Norwegian Research Council and a year as a visiting scholar at the Program for Visual Anthropology at the University of Southern California, Los Angeles.  

His anthropological research has mainly dealt with pastoralists and agro-pastoralists in Sudan, Kenya and Uganda. General anthropology, i.e. adaptation, economy, ethnicity and local politics, has been his main theme. 

As a filmmaker he has been involved in projects in Eastern and Southern Africa, in the Middle East, in Mexico and USA, in China and Nepal, on the Balkans and Greece and in Norway. A theme conveyed in most of these projects has been how cultural traditions and ideas influence everyday life of people. As a filmmaker he aims towards creating virtual meetings between the audiences and the people presented on the screen. “I want these meetings not only to communicate knowledge, but also to move spectators emotionally, involving them in an experience that may make a difference.”

A concern related to visual anthropology has been research on media, museology and communication.

Storaas has also been involved in research based on empirical material from Norway, such as fisheries and industrial societies in rural areas.

 

Gen.sec. Nordic Anthropological Filma Association (NAFA)

 

Prosjekter

 

2017 – 2015 Urbanisation, inequality and development: Latin American and African experiences.

 

2017 – 2015 #sosfavelas: Activism, Inequality and Security in the Olympic city of Rio de Janeiro, Brazil.

 

 

2017 – 2015 Ritual intersections in a mixed, panoptic neighbourhood, India.

 

 

2017 – 2015 Culture and Nature in Transylvania: Past and Future, Romania,

 

 

2016 – 2015 Nordic Colonial past and museum representation.

 

 2015 – 2014 Images of Cultural Diversity and Heritage, Film Festival and Conference, Poland.

 

 

2014 The Art of Knowledge Exchange - Norwegian-Romanian Workshop.

 

2012 – 2014 To Secure Life: rain-related Ceremonies in Kilimanjaro Region, Tanzania, funded by Bergen Universitetsfond, NOK 95 000

 

- Not the News – kvardagsliv på nett (NAFA)

- Traditions and Archaeology in Eastern Zimbabwe (NUFU)

- Securing Life - Rainmaking in Rombo, Kilimanjaro (BU-fondet)