Gunnar Grendstads bilde
Gunnar
Grendstad
Instituttleder
, Professor
Besøksadresse: 
Christiesgt. 15
5007 BERGEN
Postadresse: 
Postboks 7802
5007 BERGEN
Telefon: 
+47 55 58 94 86
Last ned visittkort

Amerikansk politikk

Juridisk atferd

Norges Høyesterett

Metode

Amerikansk politkk

Juridisk atferd

Selected publications

Books

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2015. Policy Making in an Independent Judiciary. The Norwegian Supreme Court. Colchester, UK: ECPR Press.

Grendstad, G., Selle, P., Strømsnes, K. & Bortne, Ø. (2006). Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. New York. Springer. (BIBSYS)

Bortne, Ø., Grendstad, G., Selle, P., & Strømsnes, K. (2001). Norsk Miljøvernorganisering mellom Stat og Lokalsamfunn. Oslo: Samlaget. (BIBSYS)

Thompson, M., Grendstad, G., & Selle, P. (Eds.). (1999). Cultural Theory as Political Science. London: Routledge. (BIBSYS)

Grendstad, G., & Selle, P. (Eds.). (1996). Kultur som levemåte. Oslo: Samlaget.  (BIBSYS)

Articles

Shaffer, William R., Gunnar Grendstad, and Eric N. Waltenburg. 2015. "Is Diversity Just for Show? Diversity and Appointment to the Norwegian Supreme Court 1945-2011." Retfærd. 38(1):xx-yy. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2014. Høyesterettsdommerne er politisk farget. Svar til Morten Nadim. Lov og Rett 53(2):109-123. (request pdf)

Shaffer, William R., Gunnar Grendstad, and Eric N. Waltenburg. 2014. Standards of interpretation. Rejoinder to Føllesdal. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 127(1):77-89. (request pdf)

Skiple, Jon Kåre, Frøy Gudbrandsen, and Gunnar Grendstad. 2013. «..som speiler det samfunnet vi har» Høyesterett, asylbarn og den alminnelige rettsoppfatning. Lov & Rett. 52 (9):609-629. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2013. Høyesterettsdommerne som Grunnlovens voktere. Prøvingsretten i 26 plenumsdommer med dissens, 1925-2010. In Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014, edited by Eirik Holmøyvik. Oslo: Unipax/Akademisk Publisering.

Grendstad, Gunnar, Grendstad, Gunnar, and Hilmar L. Mjelde. 2013. Republikanerne vinner i 2016. Stat og Styring 23 (1):57-59. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg. 2012. Mellom nøytralitet og aktivisme: Lovene tolker ikke seg selv. Tidsskrift for Rettsvitenskap 125 (4):521-534. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2012). "Ideologi og grunnholdninger hos dommerne i Norges Høyesterett." Lov og Rett 51(4):240-253. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2011). "Ikke til verden av politisk hvite storker." Lov og Rett 50(7): 432-442.  (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2011). "When justices disagree. The Influence of Ideology and Geography on Economic Voting on the Norwegian Supreme Court." Retfærd 32(1): 3-22.  (request pdf)

Grendstad, Gunnar, William R. Shaffer, and Eric N. Waltenburg (2010). "Revealed Preferences of Norwegian Supreme Court Justices." Tidsskrift for Rettsvitenskap 123 (1): 73-101.  (request pdf)

Grendstad, Gunnar, and Jon Dagsland Holgersen (2009). Varighet og Velstand. En prediksjonsmodell for ettermælet og omdømmet til de norske statsministrene i det 20. århundre. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 25 (2): 99-124. (request pdf)

Strømsnes, Kristin, Per Selle and Gunnar Grendstad (2009). Environmentalism between State and Local Community: Why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics 18 (3): 391-407. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, and Eirik Vestrheim (2008). Prediksjon av amerikanske presidentvalg: 2008 post mortem og 2012 prediksjonen. Stat og Styring 18 (4): 54-56. (request pdf)

Grendstad, Gunnar, and Eirik Vestrheim (2008). Svak økonomi og negativ gjenvalgseffekt svekker McCain. Stat og Styring 18 (3):15-19. (request pdf)

Grendstad, G. (2008). And we will know their greatness by the trail of controversy: Washington, Lincoln, and F. Roosevelt and their increasingly contested successors. Presidential Studies Quarterly, 38(3), 476-490. (request pdf)

Grendstad, G. (2007). Causal Complexity and Party PreferenceEuropean Journal of Political Research, 46(1), 121-149. [Reprinted in: W. Paul Vogt, ed 2008  ‘Selecting Research Methods,’ Benchmarks in Social Research Methods Series. Vol. 4: Methods for Analysing and Reporting Results. London: Sage Publications, pp. 159-183. (BIBSYS)] (request pdf)

Grendstad, G. (2003). Comparing political orientations. Grid-group theory versus the left-right dimension in the five Nordic countries. European Journal of Political Research, 42(1), 1-21. [Reprinted in pp. 365-385: Perri 6 and Gerald Mars, eds, 2008. The Institutional Dynamics of Culture. Aldershot, UK, Ashgate Publishing Limited, Vol I. (BIBSYS)]. (request pdf)

Grendstad, G. (2003). Reconsidering Nordic Party Space. Scandinavian Political Studies, 26(3), 193-217. (request pdf)

Grendstad, G., & Sundback, S. (2003). Sociodemographic Effects on Cultural Biases. A Nordic Study of Grid-Group Theory. Acta Sociologica, 46(4), 289-306. (request pdf)

Grendstad, G. (2001). Nordic Cultural Baselines. Accounting for Domestic Convergence and Foreign Policy Divergence. Journal of Comparative Policy Analysis, 3(1), 5-29. (request pdf)

Olli, E., Grendstad, G., & Wollebæk, D. (2001). Correlates of Environmental Behaviors. Bringing Back Social Context. Environment and Behavior, 33(2), 181-208. (request pdf)

Grendstad, G. (2000). Grid-Group Theory and Political Orientations. Effects of Cultural Biases in Norway in the 1990s. Scandinavian Political Studies, 23(3), 217-244. (request pdf)

Grendstad, G., & Selle, P. (2000). Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated? Risk Analysis, 20(1), 27-39. (request pdf)

Grendstad, G. (1999). A Political Cultural Map of Europe. A Survey Approach. GeoJournal, 47(3), 463-475. (request pdf)

Grendstad, G. (1999). The New Ecological Paradigm Scale. Examination and Scale Analysis. Environmental Politics, 8(4), 194-205.

Grendstad, G., & Strand, T. (1999). Organizational Types and Leadership Roles. Scandinavian Journal of Management, 15(4), 385-403. (request pdf)

Grendstad, G., & Wollebæk, D. (1998). Greener Still? An Empirical Examination of Eckersley's Ecocentric Approach. Environment and Behavior, 30(5), 653-675. (request pdf)

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1997). EU-tilhengernes manglende gjennomslagskraft. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 13(1), 77-86.

Grendstad, G. (1995). Party Followership and Leadership in Norway. A Political Culture Approach. Party Politics, 1(2), 221-243. (request pdf)

Grendstad, G., & Selle, P. (1995). Cultural Theory and The New Institutionalism. Journal of Theoretical Politics, 7(1), 5-27. (reprinted in: B. G. Peters & J. Pierre (Eds., 2007), Institutionalism. New Dehli: Sage.) (request pdf)

Grendstad, G., & Selle, P. (1994). Kultur som Levemåte. Politica, 26(4), 420-438. (request pdf)

Book chapters

Grendstad, G. & Ninja Næss (forthcoming). ‘Now you see it. Now you don’t. The Norwegian Green Party’. I W.Rüdig (Ed), Green Party Members in Western Europe. Boston: MIT Press.

Grendstad, G. (2008). Causal Complexity and Party Preference, pp. 159-183 in W. Paul Vogt,  ed, Selecting Research Methods. Benchmarks in Social Research Methods Series. Vol. 4: Methods for Analysing and Reporting Results. London: Sage Publications. (BIBSYS) [Reprinted from 2007, European Journal of Political Research, 46(1), 121-149  (request pdf)].

Grendstad, G. (2008). ’Velgerne’. I Bjørn Erik Rasch (Ed.), Amerikansk Politikk. Abstrakt Forlag. Pp 142-177. (request pdf)

Grendstad, G. (2008). Comparing political orientations. Grid-group theory versus the left-right dimension in the five Nordic countries. Pp. 365-385 in The Institutional Dynamics of Culture, edited by P. 6 and G. Mars. Aldershot, UK: Ashgate Publishing Limited, Vol I. [Reprinted from 2003 European Journal of Political Research, 42(1)].

Grendstad, G., & Selle, P. (2007). Cultural Theory and The New Institutionalism. pp. 240-260, in B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), Institutionalism. New Dehli: Sage [Reprinted from  Journal of Theoretical Politics 1995].

Grendstad, G., & Selle, P. (1999). The Formation and Transformation of Preferences. Cultural Theory and Postmaterialism Compared. In M. Thompson, G. Grendstad, & P. Selle (Eds.), Cultural Theory as Political Science (pp. 43-58). London: Routledge.

Thompson, M., Grendstad, G., & Selle, P. (1999). Cultural Theory as Political Science. In M. Thompson, G. Grendstad, & P. Selle (Eds.), Cultural Theory as Political Science (pp. 1-23). London: Routledge.

Grendstad, G., & Selle, P. (1997). Cultural Theory, Postmaterialism and Environmental Attitudes. In R. J. Ellis & M. Thompson (Eds.), Culture Matters: Essays in Honor of Aaron Wildavsky (pp. 151-168). Boulder, CO: Westview Press.

Grendstad, G. (1997). Kultur og Ledelse. In H. Byrkjeflot (Ed.), Fra Styring til Ledelse (pp. 123-135). Oslo: Fagbokforlaget.

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1997). Oljehovedstadens politiske kulturlandskap. En sammenligning av holdninger og verdier i Stavanger-området og Norge. In H. Rommetvedt (Ed.), Verdier og Valg. Oljehovedstadens Politiske Kulturlandskap (pp. 175-231). Oslo: Norges Forskningsråd.

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1997). Fem Tyver på Samme Marked? En Sammenlikning og en 'Empirisk Syntese' av Fem Perspektiver på Politiske Holdninger. In H. Rommetvedt (Ed.), Verdier og Valg. Oljehovedstadens Politiske Kulturlandskap (pp. 233-254). Oslo: Norges Forskningsråd.

Grendstad, G., & Selle, P. (1996). Introduksjon. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 11-32). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., & Selle, P. (1996). Kulturteorien og den nye institusjonalismen. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 117-137). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., & Selle, P. (1996). Kulturteori, postmaterialisme og haldningar til miljøvern. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 286-313). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., Selle, P., & Strømsnes, K. (1996). Natur og Kultur. In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 183-199). Oslo: Samlaget.

Grendstad, G., & Rommetvedt, H. (1996). Fem tyver på samme marked? In G. Grendstad & P. Selle (Eds.), Kultur som Levemåte (pp. 314-329). Oslo: Samlaget.

Book reviews

Grendstad, G. (2009). ‘Republicans and the Black Vote' - M.K.Fauntroy. American Politics Review (xx):yy

Grendstad, G. (2007). ‘Mudslingers: The Top 25 Negative Political Campaigns of All Time Countdown from No. 25 to No. 1’ - K.C. Swint. American Politics Review (48):16.

Grendstad, G. (2000). 'Urban Innovation. Creative Strategies for Turbulent Times;' 'Citizen Politics in Post-Industrial Societies;' 'The New Political Culture' - T.N. Clark et al. eds. Sosiologisk Tidsskrift (2), 149-152.

Grendstad, G. (1997). 'Social Movements and Culture' - H. Johnston and B. Klandermans (eds.). Acta Sociologica, 40(1), 112-114.

Grendstad, G. (1994). 'Inquiry and Change. The Troubled Attempt to Understand and Shape Society' - C.E. Lindblom. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 10(1), 83-85.

Grendstad, G. (1994). 'Energi og Miljø. Nye Stridsspørsmål i Møte med Gamle Strukturer' - B. Aardal. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 10(3), 344-346.

Grendstad, G. (1991). 'Cultural Theory' - M.Thompson, R. Ellis, A. Wildavsky. Norsk Statsviten­skapelig Tidsskrift, 7(4), 320-322.

 

Amerikansk politikk

Juridisk atferd

Politisk atferd

Forskergrupper