Hjem
Halvard Haukeland Fredriksens bilde

Halvard Haukeland Fredriksen

Professor
 • E-postHalvard.Fredriksen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 21
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

EU-/EØS-rett

EU/EØS-rett

EU/EEA Commercial Law

Sivilprosess

Bøker
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2018. EØS-rett, 3. utgave. Fagbokforlaget. 461 sider. ISBN: 978-82-450-2361-9.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2014. EØS-rett, 2. utgave. Fagbokforlaget. 360 sider. ISBN: 978-82-450-1643-7.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen. Fagbokforlaget. 587 sider. ISBN: 978-82-450-1546-1.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2012. EØS-rett. Fagbokforlaget. 322 sider. ISBN: 978-82-450-1200-2.
 • Lipp, Volker; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck. 447 sider. ISBN: 978-3-16-150913-1.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2009. Europäische Vorlageverfahren und nationales Zivilprozessrecht - Eine Untersuchung der Vorlageverfahren an den EFTA-Gerichtshof und den EuGH als Bestandteile des norwegischen bzw. des deutschen Zivilprozesses. Mohr Siebeck. 391 sider. ISBN: 978-3-16-150018-3.
Tidsskriftartikler
 • Holmøyvik, Eirik; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Grunnlovens grenseland. Klassekampen. 16-17. Publisert 2018-01-05.
 • Andenæs, Mads; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2017. EFTA-domstolen under press. Europarättslig tidskrift. 205-210.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Arnesen, Finn. 2017. EFTA-domstolens uttalelse om erstatningsansvar for brudd på anskaffelsesreglene – hvor står vi nå? Anbud365.no. Publisert 2017-11-16.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Brexit. Tidsskrift for forretningsjus. 3-9.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Skatt og markedsregulering etter brexit. Dagens næringsliv. Publisert 2016-07-12.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Bør Høyesteretts storkammer reformeres? Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 55: 283-301.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Brexit som trussel mot EØS. Dagens næringsliv. Publisert 2016-04-29.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Fløistad, Karin. 2016. Ut, men ikke inn (Kronikk om arbeidsinnvandring og eksport av velferdsgoder etter Brexit) 19. juli. Dagens næringsliv. Publisert 2016-07-19.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Gabrielsen, Tommy Staahl. 2016. Dyre dommer kan bli billigere. Dagens næringsliv. Publisert 2016-03-09.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Holmøyvik, Eirik. 2016. Formaljuss om finanstilsyn. Dagens næringsliv. Publisert 2016-05-12.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2016. Is E-justice Reform of Norwegian Civil Procedure Finally Happening? Oslo Law Review. 1: 72-88.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2016. Inge Lorange Backer: Norsk sivilprosess. Tidsskrift for rettsvitenskap. 462-468.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2015. Best i klassen? EØS-Norge sett utenfra. Nytt Norsk Tidsskrift. 32: 147-162.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian. 2015. Of pragmatism and principles: The EEA agreement 20 years on. Common market law review. 52: 629-684.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2015. EØS-rettslige innspill i straffefeltet: Litt om EØS-avtalens betydning for norsk strafferett. Tidsskrift for strafferett. 469-487.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsvurderinger i nordiske domstoler. Europarättslig tidskrift. 712-739.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. Attende til start (intervju om EU-domstolens dom over datalagringsdirektivet). Bergens Tidende. Publisert 2014-04-08.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. Dommen over datalagringsdirektivet. Vox publica. Publisert 2014-04-14.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. Google og EU: Retten til å bli glemt mot retten til å få vite. Vox publica. Publisert 2014-06-24.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar under EU/EØS-rettslig innflytelse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 143-147.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. State Liability in EU and EEA Law: The Same or Different? European Law Review. 38: 881-892.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. Betydningen av EUs pakt om grunnleggende rettigheter for EØS-retten. Jussens venner. 48: 371-399.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Andenæs, Mads. 2013. Tilsynsfloke truer EØS-avtalen, 18. november. Dagens næringsliv. Publisert 2013-11-18.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2012. Setter staten målsetningen om et ensartet EØS på spill? Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 51: 57-64.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2012. Bridging the widening gap between the EU treaties and the agreement on the European Economic Area. European Law Journal. 18: 868-886. doi: 10.1111/eulj.12001
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2012. Prinsipper, praksis og prognoser ved tolkning av EØS-avtalen - tilsvar til Ole Andreas Rognstad. Tidsskrift for rettsvitenskap. 125: 333-341.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. EØS = EU? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 8. mars. Publisert 2011-03-08.
 • Mathisen, Gjermund; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. Joined Cases C-436 & 437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH and Österreichische Salinen AG v. Finanzamt Linz, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 10 February 2011. Common market law review. 48: 1719-1736.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Mens Høyesterett venter på EU-domstolen. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 49: 505-506.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Hvem avgjør tolkningen av EØS-avtalen? - Noen betraktninger om størrelsen "gjeldende EØS-rett". Tidsskrift for rettsvitenskap. 123: 247-287.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. One market, two courts : legal pluralism vs. homogeneity in the European Economic Area. Nordic Journal of International Law. 79: 481-499. doi: 10.1163/157181010X531304
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Objektivt ansvar for anbudsfeil? Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 49: 600-615.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Rettslige følger av statlige brudd på EØS-regler som er operative i norsk rett - Noen merknader til opprydningen etter Fokus Bank-saken. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 49: 192-209.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Bokanmeldelse av Carl Baudenbacher, The EFTA Court in Action, Stuttgart 2010. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 49: 573-576.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Bokanmeldelse av Ulla Neergard og Ruth Nielsen, EU ret, 5. reviderede udgave, København 2009. Tidsskrift for rettsvitenskap. 123: 402-407.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. THE EFTA COURT 15 YEARS ON. International and Comparative Law Quarterly. 59: 731-760. doi: 10.1017/S002058931000028X
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 49: 169-170.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1. februar. Publisert 2010-02-01.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Bokanmeldelse av Finn Arnesen og Are Stenvik, Internasjonalisering og juridisk metode - Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett, Universitetsforlaget, Oslo 2009. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 49: 98-101.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2009. Evaluering av EØS-avtalen. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 48: 500-505.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2009. Tyske garantier mot føderalt EU. Morgenbladet. Publisert 2009-07-28.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2009. Er EFTA-domstolen mer katolsk enn paven? Noen betraktninger om EFTA-domstolens dynamiske utvikling av EØS-retten og streben etter dialog med EF-domstolen. Tidsskrift for rettsvitenskap. 122: 507-576.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2008. Tvisteloven og EØS-avtalen. Tidsskrift for rettsvitenskap. 121: 289-359.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2008. Bokanmeldelse av Niels Fenger og Morten Broberg, Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2008. Tidsskrift for rettsvitenskap. 121: 613-621.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2008. Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner - En kommentar til EMDs avvisningsavgjørelse i Behrami og Saramati. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 47: 131-148.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2007. Domstolenes rolle ved rasjonalisering av generalklausuler i EF- og EØS-retten. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 46: 3-20.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2007. Domstolenes prøving av EØS-avtalens proporsjonalitetsgrunnsetning. Jussens venner. 42: 295-305.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2007. "Vorlageberechtigung privater Schiedsgerichte an den EFTA-Gerichtshof anhand nationaler Gesetzgebung? Die Neuschaffung des § 30 Abs. 2 des norwegischen Schiedsgerichtsgesetzes". European Law Reporter. 239-242.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2006. Om voldgiftsretters mulighet til å innhente rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen. Tidsskrift for forretningsjus. 12: 177-182.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2006. Om mangelen på tolkningsspørsmål fra norske domstoler til EFTA-domstolen. Jussens venner. 41: 372-402.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2006. Statlig erstatningsansvar for nasjonale domstolers brudd på EØS-retten? Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 45: 485-509.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2006. Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS. Tidsskrift for rettsvitenskap. 119: 527-580.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2005. Individualklagemöglichkeiten vor den Gerichten der EU nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa. Zeitschrift für Europarechtliche Studien. 8: 99-133.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2005. EF-domstolens effektivitetsdoktrine og norsk sivilprosess. Det juridiske fakultets skriftserie. 108. 63-73.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2005. Die Zusammenarbeit zwischen dem EuGH und deutschen Zivilgerichten im Lichte des Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EGV. Det juridiske fakultets skriftserie. 105. 122 sider.
Rapporter/avhandlinger
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen. Universitetet i Bergen.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. EU/EØS-rett i norske domstoler. Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU, Oslo. 115 sider.
Bokkapitler
 • Franklin, Christian; Fredriksen, Halvard Haukeland; Halvorsen Barlund, Ingrid Margrethe. 2016. "National report on private enforcement of European competition law in Norway". National Report - Norway, sider 665-691. I:
  • Bándi, Gy.; Darák, P.; Láncos, P.; Toth, T. 2016. Private Enforcement and Collective Redress in European Competition Law - Private Rechtsdurchsetzung und kollektiver Rechtsschutz im europäischen Wettbewerbsrecht - Contentieux indemnitaire et réparation collective en droit européen de la concurrence. Wolters Kluwer. 800 sider. ISBN: 978-963-295-568-1.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Høyesterett som EØS-domstol. Kapittel 20, sider 438-464. I:
  • Skoghøy, Jens Edvin A.; Øie, Toril Marie; Matningsdal, Magnus. 2016. Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei. Universitetsforlaget. 803 sider. ISBN: 9788215026091.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2015. The EEA and the case law of the CJEU: Incorporation without participation? Kapittel 6, sider 102-117. I:
  • Eriksen, Erik Oddvar; Fossum, John Erik. 2015. The European Union's non-members: Independence under hegemony? Routledge. 389 sider. ISBN: 9781138922457.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2015. EEA Main Agreement and Secondary EU Law Incorporated into the Annexes and Protocols. Kapittel 5, sider 95-110. I:
  • Baudenbacher, Carl. 2015. The Handbook of EEA Law. Springer. 859 sider. ISBN: 978-3-319-24341-2.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2015. General Prohibition of Discrimination on Grounds of Nationality. Kapittel 20, sider 391-411. I:
  • Baudenbacher, Carl. 2015. The Handbook of EEA Law. Springer. 859 sider. ISBN: 978-3-319-24341-2.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. Dømmer Høyesterett, EFTA-domstolen eller EU-domstolen i siste instans på EØS-rettens område? Kapittel 5, sider 75-88. I:
  • Eriksen, Erik Oddvar; Fossum, John Erik. 2014. Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union. Universitetsforlaget. 275 sider. ISBN: 978-82-15-02100-3.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. The EFTA Court and the Principle of State Liability: Protecting the Jewel in the Crown. Kapittel 26, sider 317-334. I:
  • Baudenbacher, Carl; Speitler, Phillip; Pálmarsdóttir, Bryndís; EFTA Court, EFTA Court. 2014. The EEA and the EFTA Court : Decentred Integration. Hart Publishing Ltd. 572 sider. ISBN: 978-1-84946-626-4.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. The troubled relationship between the Supreme Court of Norway and the EFTA Court - recent developments. Kapittel 1, sider 11-37. I:
  • Müller-Graff, Peter-Christian; Mestad, Ola. 2014. The rising complexity of European law. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag. 221 sider. ISBN: 978-3-8305-3334-4.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2012. The Two EEA Courts - a Norwegian Perspective. artikkel, sider 187-210. I:
  • EFTA COURT, . 2012. Judicial Protection in the European Economic Area. 231 sider. ISBN: 978-3-941389-10-6.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. German Influence on the Development of Norwegian Civil Procedural Law. Kapittel 3, sider 19-26. I:
  • Lipp, Volker; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck. 447 sider. ISBN: 978-3-16-150913-1.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Lipp, Volker. 2011. A Call for German-Norwegian Rechtsvergleichung of Civil Procedure. Kapittel 1, sider 1-6. I:
  • Lipp, Volker; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck. 447 sider. ISBN: 978-3-16-150913-1.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Watching the Rendezvous from the Sidelines - Norway, the EEA Agreement and the EFTA Court. kapittel 6, sider 97-110. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 sider. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2008. Country Report Norway. C 7, sider 149-170. I:
  • Micklitz, Hans-W.; Roethe, Thomas. 2008. Produktsicherheit und Marktüberwachung im Ostseeraum. Nomos Verlagsgesellschaft. 298 sider. ISBN: 978-3-8329-3240-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se enkelte arbeider i fulltekst i BORA (Bergen Open Research Archive)

Se enkelte arbeider i fulltekst i SSRN (Social Science Research Network)

Se enkelte arbeider i fulltekst i Lovdata (pålogging påkrevd)

 

Ph.d, Universitetet i Bergen (2013)

Dr. jur., Georg-August-Universität Göttingen (2009)

M. jur., Georg-August-Universität Göttingen (2005)

Cand. jur., Universitetet i Bergen (2003)

Redaksjonssekretær i Lov og Rett (2008-2010)

Kommisjonsleder Jussformidlingen i Bergen

Medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)