Hjem
Click
Hans-Martin Straumes bilde

Hans-Martin Straume

Stipendiat
Tidsskriftartikler
  • Straume, Hans-Martin. 2014. Currency invoicing in Norwegian salmon export. Marine Resource Economics. 29: 391-409. doi: 10.1086/678930
  • Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling. 2009. Finanskrisens innvirkning på valutamarkedene. Samfunnsøkonomen. 63: 60-68.
  • Straume, Hans-martin; Vårdal, Erling. 2009. Finanskrisens innvirkning på valutamarkedene. Samfunnsøkonomen. 69: 60-68.
  • Januleviciute, Jurgita; Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling. 2008. Effekten av en nasjons valutavalg på utenrikshandelen. Norsk økonomisk tidsskrift. 122: 36-50.
Rapporter/avhandlinger
  • Straume, Hans-Martin. 2015. Four essays in international trade: Trade flows in food products. University of Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.