Gå til innhold
English A A A
Forskerprofil

Helge Østbye

professor

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk

Gruppe for journalistikkforskning

Stilling: professor

Telefon: 55 58 91 06

E-post:

Besøksadresse: Fosswinckelsgt. 6

Romnummer: 502

Generell bakgrunn:

Helge Østbye (f. 1946) er fra Horten, men gjennomførte alle sine studier fra Universitetet i Bergen (1967-1972). Han tok hovedfagseksamen i sammenliknende politikk med ei hovedfagsoppgave om innføring av fjernsyn i Norge. I perioden 1973-85 var han universitetslektor/førsteamanuensis i sosiologi, og han var med på både etableringa av medievitenskap som fag ved Universitetet i Bergen i 1985 og Institutt for massekommunikasjon fra 1/1-1986, det instituttet som seinere byttet navn til Institutt for medievitenskap og som i 2004 blei slått sammen med informasjonsvitenskap til det nåværende Institutt informasjons- og medievitenskap.

Forskningsinteresser og prosjekter
Mye av Østbyes forskning har dreid seg om mediestruktur, medieøkonomi og mediepolitikk, og nyere norsk mediehistorie. Men han har også hatt prosjekter med innholdsanalyse av medietekster (Bjugn-saken, Rød-Larsen-saken, Orderud-saken) og om publikum/brukere (bl a brukerundersøkelser for publikasjoner).
Pågående eller nylig avsluttede prosjekter:
•    Aviser i og utafor konsern (finansiert av Norsk Journalistlag, avsluttet i 2009)
•    Medieundersøkelsen – et prosjekt om journalister og medienes publikum 1999-2009 (finansiert av Fritt Ord, i samarbeid med Nordiske mediedager, avsluttes i 2009)
•    Media Norge-prosessen (finansiert av Rådet for anvendt medieforskning, første fase av prosjektet avsluttes i 2009)
•    Et evigvarende prosjekt om norsk mediestruktur, mediepolitikk og medieøkonomi siden 1980 – et prosjekt som er ramme omkring mye av den øvrige forskningsvirksomheten.
•    Et planlagt prosjekt om Fritz Moen-saken i mediene.

Publikasjoner i Cristin

Publikasjoner

Siste publikasjon er en rapport til Norsk Journalistlag om aviser, konsern og avisøkonomi: I konsernets øyne er redaksjonen en utgiftspost, skrevet sammen med masterstudent Nina Kvalheim: I konsernets øyne er redaksjonen en utgidtspost. Rapporten kan lastes ned fra en av NJs nettsider eller på Bora.

Østbye har deltatt i, skrevet og redigert flere lærebøker på området.

•    Media i samnfunnet, med Ture Schwebs (Høgskolen i Bergen), (flere utgaver siden 1988, den siste i 2007) se forlagets side for boka
•    Metodebok for mediefag, med tre kolleger fra Instituttet: Knut Helland, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen, siste utg. 2007. Se egen hjemmeside for boka: metodebok.infomedia.uib.no. Se også forlagets side for boka
•    Mediepolitikk (1988, ny utg. 1995)
•    Norsk pressehistorie, med Rune Ottosen (Høgskolen i Oslo) og Lars Arve Røssland (ved Instituttet). Se forlagets side for boka
•    Norsk kringkastingshistorie, med Ketil Jarl Halse (Høgskulen i Volda), se forlagets side for boka
•    bidrag i Martin Eide (red.): Medier – institusjoner og historie, Medievitenskap bind 1. Se forlagets side for boka
•    bidrag i Barbara Gentikow (red.) Mediebruk Medievitenskap bind 3. Se forlagets side for boka
•    et kapittel om tostegshypotesen i Stein Ugelvik Larsen, red. (1999) Teori og metode i samfunnsfaga (1999) (også oversatt til engelsk, tysk, russisk og kinesisk). Se forlagets side for den norske utgava

Andre, nyere faglige bidrag:

•    Hvem eier norske massemedia? (2000) Rapportserien nr. 25 fra Makt- og demokratiutredningen, Oslo. Kan lastes ned (med litt rufsete layout)
•    Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Helge Østbye (2006) «Norwegian Radio Broadcasting. From Public Monopoly to Competitive Homogeneity?», kapittel i bok utgitt av Konkurransetilsynet; se:
•    Helge Østbye and Toril Aalberg: «Media and Politics in Norway», ch. 5 (pp. 83-102), in Jesper Strömbäck, Mark Ørsten and Toril Aalberg (eds.): Communicating Politics, Political Communication in the Nordic Countries, Göteborg: Nordicom 2008. se mer informasjon
•    Lars Arve Røssland, Svein Brurås og Helge Østbye (2006) Morderjakt og mediemakt. Journa¬listisk metode, sjanger og etikk i dekning av Orderudsaken. Se forlagets side for boka

→  To bidrag med utgangspunkt i denne boka er lagt som fulltekst i Bora. Bidragene kan brukes som eksempel på gjennomføring av en kvantitativ innholdsanalyse:
•    Camilla Tønnevold og Helge Østbye: Metoderapport, se fulltekst
•    Helge Østbye: Tusen avisdager med Orderud-saka, se fulltekst

Undervisning
Østbye har undervist i de fleste samfunnsvitenskapelige områdene i medievitenskap, særlig hyppig i metode og tema knyttet til mediestruktur eller mediehistorie.

I tilknytning til undervisningen i Mevi101 Medier - institusjonar og historie, har Østbye laget en oversikt over noen aktuelle, mediepolitiske saker